Prezident jmenoval rektora a nové profesory

Rektorem Vysoké školy polytechnické Jihlava jmenoval prezident 14. června na druhé funkční období Václava Báču. Doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D., školu řídil v posledních čtyřech letech a povede ji do roku 2022. Na základě návrhů uměleckých a vědeckých rad vysokých škol pak prezident ve stejný den podepsal jmenovací dekrety šedesáti novým profesorům. Dekrety předá ministr školství 25. června v 11 hodin v Karolinu.

Seznam nových profesorek a profesorů jmenovaných na návrhy rad uvedených škol:

Akademie múzických umění v Praze

doc. Mgr. MgA. Jiří BEZDĚK, Ph.D.
pro obor: Hudební umění se zaměřením Hudební teorie

doc. PhDr. Petr DANĚK, Ph.D.
pro obor: Hudební umění se zaměřením Hudební teorie

doc. MgA. Michael GAHUT
pro obor: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média se zaměřením Kamera

doc. Ing. arch. MgA. Ondřej NEKVASIL
pro obor: Dramatická umění

doc. Mgr. Rudolf PREKOP
pro obor: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média se zaměřením Fotografie

doc. MgA. Zuzana SÍLOVÁ, Ph.D.
pro obor: Dramatická umění

Česká zemědělská univerzita v Praze

doc. RNDr. Helena BROŽOVÁ, CSc.
pro obor: Systémové inženýrství

doc. Dr. Ing. Eloy FERNÁNDEZ CUSIMAMANI
pro obor: Tropické zemědělství a ekologie

České vysoké učení technické v Praze

doc. Dr. Henri Hubertus ACHTEN
pro obor: Architektura

doc. Ing. Petr ŠTEMBERK, Ph.D.
pro obor: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů

doc. Dr. Ing. Petr HAUŠILD
pro obor: Fyzikální a materiálové inženýrství

doc. Ing. arch. Zdeněk JIRAN
pro obor: Architektura a stavitelství

doc. Mgr. Petr PÁTA, Ph.D.
pro obor: Radioelektronika

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

doc. PhDr. Veronika BROULÍKOVÁ
pro obor: Dramatická umění

doc. MgA. Jan JIRASKÝ, Ph.D.
pro obor: Hudební umění 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

doc. Ing. Tomáš RANDÁK, Ph.D.
pro obor: Rybářství 

Masarykova univerzita

doc. PhDr. Stanislav BALÍK, Ph.D.
pro obor: Politologie

doc. MUDr. David FELTL, Ph.D.
pro obor: Onkologie

doc. JUDr. Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ, Ph.D.
pro obor: Občanské právo

doc. RNDr. Daniel KRÁĽ, Ph.D.
pro obor: Informatika

doc. MUDr. Pavel MICHÁLEK, Ph.D.
pro obor: Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie

Mary Anne O’CONNELL, PhD.
pro obor: Biomolekulární chemie

Slezská univerzita v Opavě

doc. PhDr. Jiří KNAPÍK, Ph.D.
pro obor: Historie se zaměřením na české a československé dějiny

Univerzita Karlova

doc. MUDr. Václav BÁČA, Ph.D.
pro obor: Anatomie, histologie a embryologie

doc. RNDr. Oldřich FATKA, CSc.
pro obor: Geologie

doc. RNDr. Ivan ČEPIČKA, Ph.D.
pro obor: Zoologie

doc. MUDr. et MUDr. René FOLTÁN, Ph.D.
pro obor: Stomatologie

doc. PhDr. Dana HAMPLOVÁ, Ph.D.
pro obor: Sociologie

doc. Mgr. Pavel JAVORSKÝ, Dr.
pro obor: Fyzika – fyzika kondenzovaných látek

doc. MUDr. Zdeněk KLEIBL, Ph.D.
pro obor: Lékařská chemie a biochemie

doc. MUDr. Zdeněk KLÉZL, CSc.
pro obor: Chirurgie

doc. PhDr. Petr KUBÍN, Ph.D., Th.D.
pro obor: Pomocné vědy historické

doc. JUDr. Zdeněk KÜHN, Ph.D.
pro obor: Teorie, filozofie a sociologie práva

doc. MUDr. Jan LACO, Ph.D.
pro obor: Patologie

doc. MUDr. Otto MAYER, CSc.
pro obor: Vnitřní nemoci

doc. MUDr. Ivan NETUKA, Ph.D.
pro obor: Kardiochirurgie

doc. RNDr. Ondřej SLABÝ, Ph.D.
pro obor: Lékařská chemie a biochemie

doc. JUDr. Věra ŠTANGOVÁ, CSc.
pro obor: Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení

doc. MUDr. Olga ŠVESTKOVÁ, Ph.D.
pro obor: Kinantropologie

doc. MUDr. Michal VRABLÍK, Ph.D.
pro obor: Vnitřní nemoci

doc. Ing. František ZAHÁLKA, Ph.D.
pro obor: Kinantropologie

Univerzita Palackého v Olomouci

doc. Mgr. Jaromír FIURÁŠEK, Ph.D.
pro obor: Optika a optoelektronika

doc. MUDr. Lumír HRABÁLEK, Ph.D.
pro obor: Chirurgie

doc. MUDr. Jiří ŠPAČEK, Ph.D.
pro obor: Gynekologie a porodnictví

doc. MUDr. Vladimír ŠTUDENT, Ph.D.
pro obor: Chirurgie

doc. Ing. Jan VACEK, Ph.D.
pro obor: Lékařská chemie a biochemie

Univerzita Pardubice

doc. Ing. Jiří HANUSEK, Ph.D.
pro obor: Organická chemie

doc. PhDr. Michaela HRUBÁ, Ph.D.
pro obor: České dějiny a československé dějiny

doc. Mgr. Roman KANĎÁR, Ph.D.
pro obor: Analytická chemie

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

doc. Ing. Petr SLOBODIAN, Ph.D.
pro obor: Technologie makromolekulárních látek

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

doc. Ing. Robert ČEP, Ph.D.
pro obor: Strojírenská technologie

doc. Ing. Naďa RAPANTOVÁ, CSc.
pro obor: Geotechnika

doc. Ing. Tomáš TICHÝ, Ph.D.
pro obor: Finance 

Vysoká škola ekonomická v Praze

doc. PhDr. Karel MÜLLER, Ph.D.
pro obor: Politologie

doc. Ing. Vojtěch SVÁTEK, Dr.
pro obor: Aplikovaná informatika

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

doc. Ing. arch. Vladimír KRÁTKÝ
pro obor: Architektura a design

doc. Liběna ROCHOVÁ
pro obor: Architektura a design

doc. akademický malíř Josef ŤAPŤUCH
pro obor: Architektura a design

Vysoké učení technické v Brně

Ing. František BUŇKA, Ph.D.
pro obor: Potravinářská chemie

doc. Ing. Jiří HIRŠ, CSc.
pro obor: Pozemní stavby

Zdroj: www.hrad.cz