Slezská univerzita pořádá přednášky a workshopy o prevenci rakoviny prsu a varlat

Ročně lékaři v České republice odhalí přes sedm tisíc nových zhoubných nádorů prsu. Rostou i počty pacientů, kteří se léčí s rakovinou varlat a děložního čípku. I proto Slezská univerzita pořádá preventivní kampaň k samovyšetření. Odborníci z Ústavu ošetřovatelství se zaměřují zejména na dospívající. Ti si mohou na modelech vyzkoušet, co je běžné a u čeho už zpozornět.

„Rakovina se nevyhýbá ani mladé generaci, která si však často riziko neuvědomuje. V médiích probíhají kampaně zaměřené na prsa a varlata, přesto však osobní kontakt a možnost si tuto prevenci vyzkoušet osobně velmi chybí,“ popisuje Yvetta Vrublová z Ústavu ošetřovatelství Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě. Právě její tým projekt Aktivně proti rakovině prsu a děložního čípku řeší.

„Cílem je přímo oslovit co nejvíce dospívající a vést je k zamyšlení nad svým zdravím a naučit je aktivně poznat to, co je fyziologické a co naopak nikoliv. Vyzkoušet si na modelech poznat drobné změny a útvary, které nejsou normální. Následná včasná návštěva u lékaře často zachraňuje život. Proto nelze podceňovat prevenci a samovyšetřování, ale naopak ji zařadit do běžného života,“ dodala.

Realizuje dvouhodinové přednášky spojené s workshopem na středních školách v Opavě a Ostravě, studentům prakticky ukazuje jak postupovat při samovyšetření prsu a varlat a jaké jsou možnosti prevence nádoru prsu a děložního čípku. Přednášky doplňují praktické nácviky na modelu varlat a simulátoru vyšetření prsů. Nejen studentům ze škol, ale i ostatním zájemcům budou nabídnuty přednášky s možností praktického nácviku samovyšetření prsu a varlat přímo v Edukačním centru Ústavu ošetřovatelství.

Obyvatelé Opavy budou mít možnost využít poradenství i při Ošetřovatelských dnech prevence, které se každoročně konají na Horním náměstí. Letos budou ve středu 27. a čtvrtek 28. června. Návštěvníci mohou absolvovat například i bezplatné měření krevního tlaku, pulzu, hodnocení BMI, zjištění krevní skupiny nebo hodnoty glykémie.

Na zdraví lidí se podílí různou měrou několik základních faktorů. Vysokým podílem je zde zastoupen životní styl, který zahrnuje aktivní prevenci, která spočívá nejen v cílených preventivních prohlídkách ve zdravotnických zařízeních, ale také v aktivním postoji jedince ke svému zdraví. Vzhledem k tomu, že je ročně diagnostikováno v České republice přes sedm tisíc nových výskytů zhoubného nádoru prsu (ÚZIS 2015) a také incidence nádorového onemocnění děložního čípku a varlat je nepřehlédnutelná, může cílená prevence významným způsobem ovlivnit časný záchyt těchto onemocnění a tím i následný úspěch léčby.

__

Co je rakovina varlat a koho ohrožuje?
Rakovina varlat ohrožuje muže všech věkových kategorií. Varlata jsou párovým orgánem, který je uložen v šourku. Součástí každého varlete je nadvarle, které je hmatné a často muže při prvním samovyšetření vyděsí. Rakovina varlat bývá hodně agresivní. Vytváří metastázy už do čtyřiceti dnů od vzniku. Proto je důležitý její včasný záchyt – samovyšetřením! Základními příznaky jsou změna velikosti či objemu varlete – většinou se jedná o zvětšení, ale výrazné zmenšení je také vždy podezřelé, hmatná bulka, hrbolek, zatvrdnutí či jakákoliv nepravidelnost varlete, bolestivost varlete – postupně vznikající pocit tíhy, tupá bolest. Riziko vzniku rakoviny lze snížit udržováním zdravého životního stylu.

Samovyšetření varlat
Samovyšetření varlat by měl provádět každý dospívající a dospělý muž minimálně 1x měsíčně. Včasné zachycení onemocnění výrazně zvyšuje šanci na život.

Normální je
Jedno varle větší než druhé – pokud jde o stálý neměnící se stav
Zvýšená citlivost při prudkém dotyku
Změna „výšky“ závěsu varlat – většinou souvisí se změnou okolní teploty

Normální není
Hmatný útvar, který tam dříve nebyl
Bolestivost nebo pocit tíhy či tlaku v šourku
Změna barvy kůže šourku – ztmavnutí, zčervenání
Vtažení kůže, které tam předtím nebylo

Kdy hrozí zvýšené riziko rakoviny prsu a jak jemu předcházet?
Rakovina prsu může být v 5 – 10% genetickou zátěží u přímé linie (matka, sestry). Zvýšené riziko se může projevit u žen, které nikdy nerodily nebo rodily po 30. roce věku, při předčasném nástupu menstruace, pozdním nástupu menopauzy nebo špatném životním stylu – kouření, požívání alkoholu, nepříznivé životní prostředí, obezitě a vysoké životní úrovni. Snížit riziko vzniku rakoviny můžete tím, že si budete udržovat svou hmotnost, důležitý je i dostatečný pohyb. Zdravá výživa hraje v prevenci nádorových onemocnění nezastupitelnou roli, omezte konzumaci masa a uzenin, alkoholu, potravinových dochucovadel, konzervantů a barviv. Dlouhodobé kojení prokazatelně snižuje riziko vzniku rakoviny – WHO doporučuje kojení až do dvou let věku dítěte. Provádění pravidelného samovyšetření prsu a včasné informování lékaře jsou základními faktory při snížení rizika vzniku rakoviny.
Samovyšetření prsou
Samovyšetření je základním pilířem prevence rakoviny prsu. Provádět by jej měly všechny menstruující i již nemenstruující ženy bez ohledu na věk či počet těhotenství nebo délku kojení.

Co je a co není normální?
Normální je
Občasná bolestivost prsou
Zduření obou prsů před menstruací nebo v těhotenství
Čirý nebo mírně zakalený výtok z prsou ve formě kapičky na obou bradavkách
Jedno prso je většinou o něco menší než druhé

Normální není
Hmatný útvar, který tam dříve nebyl
Náhlé vtažení bradavky, kdy nejde zpět vysunout
Náhle zčervenání jednoho prsu bez známek infekce
Vtažení kůže, které tam předtím nebylo
Změna kvality kůže na prsu (pomerančová kůže)
Změna barvy bradavky, zvýšená zranitelnost, lepivost