Milena Králíčková je ode dneška novou předsedkyní České konference rektorů

Profesorka Milena Králíčková dnes zahájila své dvouleté předsednictví České konference rektorů (ČKR), sdružení spojující rektorky a rektory nad problematikou českých vysokých škol. Mandát převzala po profesoru Martinu Barešovi, rektorovi Masarykovy univerzity v Brně.

„Přebírám vedení České konference rektorů ve složitém období ekonomické i bezpečnostní krize. Věřím, že české vládní špičky vnímají situaci stejně jako my – rektorky a rektoři – a nedovolí, aby se Česká republika se svým přístupem a podporou univerzit propadala pod úroveň nastavenou v ekonomicky vyspělých zemích Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD),“ uvedla k zahájení svého předsednictví v ČKR rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková.

Podle předsedkyně je potřeba, aby se podíl financování českých vysokých škol opět dostal minimálně na úroveň 0,60 % HDP a podpora vědy a výzkumu minimálně na 0,54 % HDP. „Jinak nám budou do zahraničí v daleko větší míře odcházet talenty, a to nejen kvalitní akademici a akademičky a špičkoví vědci a vědkyně, ale mnohdy i ti nejlepší studenti a studentky. Pro budoucnost naší země si musíme zajistit prostor nejen k výchově nových generací absolventek a absolventů, kteří v naší zemi zůstanou, protože tu budou mít dobré podmínky, ale také pro dobré vědce a vědkyně, kteří nám přinesou zlepšení v mnoha ohledech našich budoucích životů. Usilujme společně o zdravou znalostní ekonomiku, pro jejíž fungování je kvalitní mezinárodně konkurenceschopné vysoké školství nezbytnou podmínkou. Právě nyní nesmí české vysoké školství ztrácet dech,“ dodala.

ČKR bude pokračovat v jednání se státními i veřejnými úřady, podporovat vzdělávání a špičkovou vědu a výzkum a posouvání jejich výsledků směrem k široké veřejnosti. Současnou výzvou bude pro vysoké školy také rostoucí demografická křivka osmnáctiletých a devatenáctiletých, jejíž růst se předpokládá až do roku 2028. Bylo by zcela chybné, aby se na vysokých školách zanedlouho opakovala stejná situace, jaká letos nastala ve středním školství, kdy nedostatečná kapacita značně omezila přístup ke vzdělání pro část silného nastupujícího populačního ročníku mladé generace.

Česká konference rektorů, založená 28. ledna 1993, je sdružení rektorek a rektorů všech veřejných (26), všech státních (2) a některých soukromých (17) vysokých škol v České republice. Jejím posláním je zabývat se zásadními otázkami vysokých škol, zaujímat k nim stanoviska a uplatňovat je v zákonodárných a výkonných institucích a úřadech. ČKR navazuje a udržuje styky s Konferencemi rektorů jiných zemí a s příslušnými mezinárodními institucemi, zejména s Evropskou univerzitní asociací (EUA).