Kandidátem na funkci rektora UHK byl zvolen fyzik Jan Kříž

Akademický senát Univerzity Hradec Králové (AS UHK) na svém zasedání zvolil kandidátem na funkci rektora docenta Jana Kříže. Z 23 platných hlasů získal 17, ke zvolení bylo potřeba obdržet 13 hlasů. Univerzitu tak povede v letech 2024-2028. 

Současnému rektorovi, kterým je světově uznávaný toxikolog Kamil Kuča, končí po dvou čtyřletých obdobích mandát v červnu příštího roku. „Předpokládám, že nový rektor, pan docent Kříž, se funkce ujme 1. července 2024. Kandidáta na funkci rektora musí nejprve jmenovat prezident republiky, následně nás čeká slavnostní inaugurace. Jsem hluboce přesvědčen, že pan děkan Kříž je velmi dobrá volba a univerzita bude pod jeho vedením v těch nejlepších rukách. Obecně šlo o velmi důstojné a kvalitní rektorské volby, protože oba kandidáti mají ty nejlepší předpoklady a jsou výraznými a kompetentními osobnostmi v životě univerzity,“ hodnotí volbu kandidáta na funkci rektora současná hlava univerzity Kamil Kuča. 

„Velmi si vážím toho, co oba předchozí rektoři udělali pro naši univerzitu. Chci být viditelným rektorem, pro kterého jsou studující rovnocenní partneři a kvalita výuky absolutní priorita. Čeká nás hodně práce, nebude to snadné období, ale pevně věřím, že se nám bude nadále dařit budovat univerzitu, která je lákavou značkou pro uchazeče o studium a přínosem pro celou naši společnost,“ říká zvolený kandidát na funkci rektora UHK Jan Kříž. 

„Byť jsme byli ve volbě protikandidáty a do určité míry tedy rivaly, jsem vděčný za úroveň dnešní diskuze, která volbě předcházela. Potvrdila, že i když se můžeme v názorech lišit, uvědomujeme si, že jsme stále jedna univerzita a musíme táhnout za jeden provaz, jinak neobstojíme,“ uzavírá kandidát na funkci rektora Kříž.