Školy se mohou hlásit o evropské peníze na nastartování projektů v boji s klimatickou změnou

Česká republika se od září připojuje ke Společnosti pro znalosti a inovace v oblasti klimatu (Climate-KIC), jež patří pod Evropský institut pro inovace a technologie (EIT). Ten je součástí největšího programu EU pro financování výzkumu – Horizont 2020. Organizace Climate-KIC se zaměřuje na projekty, jež pomáhají v boji s klimatickou změnou. A nabízí svou podporu i českým univerzitám a akademickým institucím – pomůže jim s navázáním spolupráce se soukromým sektorem.

V Evropě už podpořila více než 1 600 start-upů, pomohla přivést na trh 560 produktů a služeb a přerozdělila více než 4 miliardy eur na projekty ochrany klimatu. Zahrnuje více než 80 organizací, 60 hubům a 400 partnerů.

Hlavním cílem pro Česko je propojit konkrétní tuzemské projekty s celoevropskými iniciativami a otevřít tak cestu financování, sdílení zkušeností a jednoduše usnadnit inovacím dostat se z papíru do praxe a pomáhat plnit celoevropské klimatické strategie. 

Climate KIC nabízí svou podporu i českým univerzitám a akademickým institucím. Bližší kooperace s univerzitami a akademickým prostředím je nyní i jedním z cílů této organizace pro střední a východní Evropu.

„Co se týče univerzit, existuje u nás systém přímo šitý jim na míru, takže pokud je z jejich strany zájem zapojit se, Climate-KIC je jim rozhodně otevřen. Další z možností přímé spolupráce představují pro univerzity a výzkumné instituce i konkrétní programy, jako jsou Pioneers into Practice nebo Journey,“ upozorňuje Eliška Mezuláníková ze společnosti Ciraa Advisory, jež se zabývá udržitelností v byznysu a projekt Climate KIC v Česku propaguje.

Česko a Slovensko byly poslední nepřipojené státy EU

Organizace Climate-KIC už funguje ve všech sedmadvaceti státech Evropské unie. Česká republika a Slovensko jsou posledními členskými státy EU, do kterých vstupuje. Například v jednom z jejích  programů Pathfinder, který propojuje výzkumnou a byznysovou sféru a pomáhá inovacím dostat se do praxe, je pro každý projekt připraveno 100 000 eur, tedy více než dva a půl milionu korun.

„V Česku vzniká množství nápadů a technologií, které mohou pomoci s přechodem na nízkouhlíkovou ekonomiku. Jsme špičkami v 3D tisku, vývoji umělé inteligence, vznikají zde i skvělé projekty pro lepší fungování obnovitelných zdrojů energie. Pro jejich autory jsou ale struktury Evropské unie a návazná grantová schémata obtížněji uchopitelná. Climate-KIC jim evropské struktury přiblíží, propojí s dalšími podobnými projekty v Evropě, nebo poradí ohledně získání dotací,” představuje hlavní cíl projektu jeho koordinátor Pavel Zedníček.

Nejde jen o granty, ale i o spolupráci s investory

Důležitou součástí aktivit Climate-KIC je také financování. Nepůjde přitom pouze o standardní přerozdělování evropských peněz, ale hlavně o navázání spolupráce se soukromým sektorem, což právě české vysoké školy pro svůj výzkum velmi potřebují. „Chceme nastartovat spolupráci s bankami a investory, zjistit, kde jsou bariéry ve financování projektů na ochranu klimatu,” uvádí Zedníček.

Climate-KIC bude v Česku organizovat Institut cirkulární ekonomiky a síť start-upových akcelerátorů Impact Hub. Záštitu nad projektem drží také Hlavní město Praha nebo České vysoké učení technické.

Autorka je redaktorkou Hospodářských novin.