Kvestorkou Slezské univerzity se stala Ivana Růžičková

Novou kvestorku jmenoval od května 2017 rektor Slezské univerzity v Opavě Pavel Tuleja. Stala se jí na základě výběrového řízení Ivana Růžičková.

Ivana Růžičková pochází ze Slaného v Čechách. Vysokoškolské vzdělání a inženýrský titul v oboru Provoz a ekonomika spojů získala v roce 1985 na Vysoké škole dopravy a spojů v Žilině. Po ukončení vysoké školy se přestěhovala do Ostravy, kde žije dodnes. V roce 2011 si vzdělání rozšířila o zisk titulu MPA (Master of Public Administration) na Vysoké škole Cevro Institutu Praha.

Svoji profesní kariéru zahájila v oblasti poštovní správy, kde po několika pracovních postech od roku 1991 zastávala pozici vedoucí obchodního oddělení. Dalších dvanáct let pracovala v bankovnictví, a to v oblasti HR a organizace řízení, kdy vystřídala několik vedoucích a řídících míst, aby v roce 2007 začala působit ve veřejné sféře jako vedoucí odboru vnitřních věcí Regionální rady regionu soudružnosti Moravskoslezsko. V rámci této funkce byla odpovědná za vnitřní chod úřadu včetně jeho rozpočtu a financování. Mimo to byla členkou Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu Moravskoslezsko a několika pracovních skupin, například pro vzdělávání či technickou pomoc. 

Univerzita hledala odborníka s profesními zkušenostmi nejen v ekonomické a finanční oblasti, ale třeba i v řízení pracovišť a lidí, který by do chodu Slezské univerzity kromě svých zkušeností a znalostí přenesl i nové profesní trendy z nevysokoškolského prostředí, uvedl rektor Tuleja. Dosavadní kvestor, Jaroslav Kania, byl v říjnu 2016 zvolen do krajského zastupitelstva Moravskoslezského kraje a poté jmenován náměstkem hejtmana pro finance, majetek a investice. Z funkce kvestora proto rektor Kaniu na dobu jeho mandátu uvolnil. Do nástupu Ivany Růžičkové zastupovala kvestora univerzity Jana Poloková, vedoucí oddělení investic Slezské univerzity.