Jak přesun online ovlivnil podvádění? Zaměří se na to mezinárodní konference

Etice v době nárůstu online vzdělávání – a především tématu online podvádění, které se stalo palčivým problémem právě během posledního roku – se bude věnovat letošní mezinárodní konference European Conference on Academic Integrity and Plagiarism 2021. Pořádá ji sdružení European Network for Academic Integrity a koná se virtuálně od 9. do 11. června.

Třídenní konferenci zahájí přednáškou Guy Curtis z University of Western Australia, matador ve výzkumu akademické etiky. Kromě trendů ve vývoji plagiátorství v posledních patnácti letech se bude jako psycholog zabývat i profilem plagiátorů, například jak jejich osobnost, postoje a emoce souvisejí s tendencí k podvádění a plagiátorství.

Mezi hlavní vystupující se zařadí též Sarah Eatonová z kanadské univerzity v Calgary, která nedávno vydala novou knihu o plagiátorství Plagiarism in Higher Education. Ve své přednášce se bude věnovat etice v online výuce, učení a výzkumu v době pandemie a tomu, co nám tato zkušenost přinese v následujících letech.

„Krize způsobená pandemií covid-19 nás přinutila pracovat a učit se úplně jinak. Nyní, jak doba postoupila, stále více škol zvažuje, že online výuku začlení do svých programů natrvalo. To přináší zásadní etické otázky. Ještě před pandemií docházelo k podvádění v online kurzech méně než při kontaktní výuce, za poslední rok ale po celém světě dramaticky narostlo,“ uvádí ke své přednášce Eatonová.

Odbornice na etiku ve výzkumu Erika Löfströmová z Helsinské univerzity se pak bude věnovat klíčové roli supervizorů. Právě oni jsou podle ní důležitým zdrojem, od nějž se nastupující generace akademiků učí o etice ve výzkumu a hodnotách a chování souvisejících s akademickou etikou.

Na akci bude přednášet také Thomas Lancaster z londýnské Imperial College. Lancaster je spoluautorem pojmu contract cheating, fenoménu, kdy studenti využívají k zejména psaní akademických prací pomoci někoho dalšího. Letos také vydal studii o podvádění v době online výuky během pandemie a poukázal na jeho obrovský nárůst.

Podvádění v online prostředí ale nebude jediným tématem mezinárodní akce. Součástí konference jsou i tři diskusní panely, v nichž se účastníci dozvědí například jak zapojit studenty, jaké jsou poslední trendy a výsledky ve výzkumu v oblasti akademické etiky, jak aplikovat principy akademické etiky ve středoškolském vzdělávání nebo jak dobře mohou sloužit softwarové nástroje pro srovnávání textů v odhalování plagiátů a v akademické etice obecně.

Že se u odevzdaných prací ověřuje jejich originalita a procentuální shoda s dříve publikovanými zdroji už je dnes standard. „Zvykli jsme si i na to, že tyto výsledky uvádíme do oponentských posudků a pokud výsledná shoda přesáhne mytickou hranici pěti procent, jsme povinni přidat ještě podrobnější komentář. Jsme ale přesvědčení, že to nestačí. Důvěra v software totiž nemůže být jediným kontrolním mechanismem, který školy využívají,“ tvrdí Tomáš Foltýnek, předseda European Network for Academic Integrity a hlavní pořadatel konference.

A s dalšími experty se shoduje, že člověk může být v boji s plagiáty vždy podstatnější prvek než software. „Úkolem člověka totiž není suplovat policistu. Jeho úkolem je kultivovat akademické prostředí, protože jedině takovým přístupem je možné dlouhodobě snížit potenciální hrozbu podvodů a neetického chování. Prostě jen tím, že omezí důvody k jeho vzniku,“ dodává Foltýnek. Jak toho docílit má zájemcům poradit právě aktuální konference.