Masarykova univerzita otevírá přijímací řízení pro ukrajinské studenty

Ukrajinští studenti, kteří uprchli ze své země před ruskou agresí, si mohou podávat přihlášky do přijímacího řízení na jednotlivé fakulty Masarykovy univerzity.

Toto mimořádné přijímací řízení je určeno pouze pro studenty z Ukrajiny, kteří mají přidělenou dočasnou ochranu podle zákona č. 65/2022 Sb. Přihlášky lze podávat od 15. dubna 2022 do 31. května 2022. Studenti z Ukrajiny mohou své předchozí vzdělání doložit jednoduše čestným prohlášením, navíc jsou osvobozeni od všech poplatků spojených s přijímacím řízením.

„Reagujeme na válečnou situaci, kdy k nám přicházejí lidé, kteří utíkají ze své země, aby si zachránili holý život. A takto výjimečná situace si žádá mimořádný přístup a řešení. Od vypuknutí konfliktu se snažíme pomáhat, jak můžeme. Jsme flexibilní a vstřícní v každém aspektu. Už dříve jsme deklarovali, že jsme připraveni přijmout až tisíc Ukrajinců v rámci celé univerzity. V tuto chvíli registrujeme zájem o studium na Masarykově univerzitě od více než pětistovky lidí,“ vysvětluje rektor univerzity Martin Bareš.

Masarykova univerzita je připravena pomoci uchazečům a novým studentům také s jazykovou bariérou. Připravila pro ně systém intenzivních kurzů češtiny, které budou k dispozici každému studentovi v různé míře pokročilosti a délce trvání. Jednotlivé fakulty MU budou – dle svých rozhodnutí o podobě přijímacího řízení – převážně vyhodnocovat motivační dopisy, konat individuální pohovory a brát ohled na předchozí studium na Ukrajině.

„Tvorba celého procesu tohoto přijímacího řízení byla velice dynamická a intenzivní. Museli jsme brát ohled na spoustu aspektů, ať už u takzvaných pomaturitních studentů, tak u těch, kteří už na vysoké škole studují. Už během přijímání přihlášek se snažíme o jednotlivých uchazečích zjistit co největší množství potřebných informací. Snažíme se dopředu zjistit i takové detaily, zda budou potřebovat naše ubytování, nebo i další podporu například v podobě stipendií. Novinek vztahujících se k současné situaci je opravdu hodně,“ dodává Michal Bulant, prorektor pro vzdělávání a kvalitu Masarykovy univerzity.