Český design představil tým z UMPRUM v Bruselu

Český design měl možnost se představit v Bruselu. Do řady kulturních programů pořádaných u příležitosti českého předsednictví v Radě Evropské unie se zapojila i Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze. Společně s Moravskou galerií v Brně, Úřadem vlády a dalšími institucemi připravili expozici představující českou kulturu i průmysl na poli propojujícím politické výrobní a umělecké aspekty.

Výstavu v belgickém Bruselu tvořily dvě expozice pojmenované „Design a transformace. Příběhy českého designu 1990-2020“. V Design Museum Brussels se zaměřovala na spletité osudy českého designu a představila jej v politickém a historickém kontextu. Bylo pro ni vybráno čtrnáct firem, které zahrnovaly jak velké a tradiční producenty, tak relativně mladé, etablující se projekty v pestré škále zastoupených materiálů a oborů. Výběr zvláště u firem velmi dobře ilustroval, jak politické a společenské kontexty mohou ovlivnit, transformovat výslednou podobu produktů. Dalším sledovaným tématem se byla role designu na zlepšení současného života lidí i prostředí, ve kterém žijí.

Část v Pražském domě s podnázvem Česká krajina představovala ukázku současného české designérské tvorby, nejen průmyslové, ale především ateliérové. Do výběru byly zahrnuty realizace studentů, absolventů a pedagogů UMPRUM.

Expozice Česká krajina v Pražském domě

Expozice v Design Museum Brussels