Lásku k tradičnímu řemeslu musíte mít v sobě

V současné době high-tech technologií, očekávaného Průmyslu 4.0 a postupné přeměny pracovních pozic se význam tradičního řemesla dostává tak trochu do pozadí. A právě v této dynamické době přichází VŠB-TUO s něčím zcela neobvyklým. Vsadila na tradiční řemeslnou práci, propojila technické obory a přetavila je do originálního nápadu. Vytvořila totiž ručně vyrobenou kolekci šperků.

Myšlenka vytvářet vlastní originální šperky jako dárkové předměty pro významné osobnosti vznikla na univerzitě v průběhu roku 2018. Zajímavý nápad kolekce vlastních designových šperků však soutěžil ve tvrdé konkurenci s komerčně snadno dostupnými a zajisté krásnými předměty od renomovaných šperkařských a bižuterních společností, které zdobí nejednu osobnost.

Obě nejstarší fakulty, Fakulta hornicko-geologická a Fakulta materiálově-technologická, spojily své síly a znalosti dané 170letou historií montánních věd a vytvořily zajímavý celek, který vyústil ve společnou realizaci jednotlivých šperků.

K realizaci šperků byly vybrány minerály, které díky své specifické barevnosti vytvořily, ve spojení s použitým kovem, zajímavé kombinace - jedná se o ametyst, achát, jaspis, porcelanit a sodalit. Všechny minerály byly s opatrností nařezány a vybroušeny do předem určených tvarů a velikostí. Nelehké to bylo s technologií odlévání jednotlivých šperků. Bylo potřeba vybrat kovy, nebo slitiny, které nejen že budou ladit se šperkem, ale také se budou dobře odlévat. Každý tvar šperku je specifický, různě velký, na jeho výrobu bylo potřeba různé množství kovového materiálu. Výběr materiálu byl tedy zásadní, protože bylo potřeba navrhnout a zvolit správný postup odlévání. Nakonec bylo vybráno stříbro a bronz. Oba kovy mají opravdu nádherné spojení s vybranými minerály. Finální šperkařské práce byly jedny z nejnáročnějších a spočívaly v přesném usazení kamene do odlitého kovu, jeho zafixování proti vypadnutí nebo porušení, vyčištění a celkové dokončení.

Grafické návrhy pro šperky univerzita svěřila studentům Střední odborné umělecké školy a gymnázia v Ostravě, se kterou univerzita aktivně spolupracuje. Grafické návrhy studentů vzešly ze zadání VŠB-TUO. Návrhy se musely týkat univerzity jako takové, její historie a současnosti. Bylo velice zajímavé sledovat zájem studentů o tuto práci, diskutovat s nimi, co je k jejich návrhům vedlo, jak přemýšleli při tvorbě jejich konkrétního šperku. Zároveň všechny šperky museli být schopni sami vyrobit. Studentské návrhy vyústily v 15 originálních klauzurních prací, ze kterých pak univerzita vybrala pět, jež se realizovaly.

Propojení střední školy s odbornými pracovišti na VŠB-TUO, tedy úzké spojení studentů a pedagogů při společné tvorbě, je jednou z nepřenositelných zkušeností, vzájemné spolupráce, důvěry a radosti z výsledku. Veškeré práce na výrobě šperků jsou závislé na zkušenostech a dovednostech starších kolegů, kteří předávají znalosti a dovednosti studentům napřímo. Nepotřebují k tomu svět on-line médií ani svět super technologií. Stačí jim k tomu autorita staršího kolegy a to, že ten něco umí a něco dovede. Umí dobře své řemeslo a nebojí se vytvářet věci vlastníma rukama. Umí zaujmout a předat zkušenosti studentům. Je dobře, že studenti mají o takové aktivity zájem i v dnešním globalizovaném světě, kdy lidská ruka je postupně nahrazována virtualitou, rozšířenou realitou, či počítačovou abstrakcí.

Autorka je docentkou VŠB-TU Ostrava.