Odborný asistent/odborná asistentka v Informatickém ústavu Univerzity Karlovy v oboru teoretická informatika

V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy vypisuje děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy výběrové řízení na obsazení pracovních nebo funkčních míst s termínem podání přihlášek 31.1.2024

Vyhlašujeme výběrové řízení na pozici odborného asistenta v oblasti teoretické informatiky. Hledáme kandidáty, kteří by doplnili a/nebo posílili stávající oblasti výzkumu v našem ústavu. V úvahu budou bráni silní kandidáti ze všech oblastí teoretické informatiky. Další informace o našem výzkumu naleznete na adrese http://iuuk.mff.cuni.cz/. Neformální dotazy jsou vítány a lze je zasílat Robertu Šámalovi Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Od úspěšného kandidáta se očekává, že bude pokračovat v aktivním výzkumném programu, vyučovat pokročilé a úvodní kurzy a případně vést studenty bakalářského a magisterského studia. Od uchazečů se očekává prokazatelný mezinárodní výzkum a zahraniční zkušenost (Ph.D. studium nebo postdoktorandská pozice). Je požadován doktorát z informatiky nebo úzce souvisejícího oboru získaný před datem nástupu. Doba trvání smlouvy je tři roky, s možností prodloužení. Standardní možností je také habilitace a následná smlouva na dobu neurčitou. V odůvodněných případech, např. pokud uchazeč dokončí doktorské studium v době mezi termínem podání přihlášky do výběrového řízení a termínem nástupu do pracovního poměru, dodá uchazeč doklad o ukončeném doktorském studiu před uzavřením pracovní smlouvy, nejpozději však do 9 měsíců od termínu pro podávání přihlášek. Předložení dokladu o ukončeném doktorském studiu je podmínkou uzavření pracovní smlouvy.

Pokyny pro podávání přihlášek

Přihlášku a požadované doklady v digitální formě zasílejte na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. V předmětu zprávy je třeba uvést kód pracovního místa, na které je přihláška podávána.

 

Jsou-li požadovány doporučující dopisy, uchazeč zajistí, aby byly zaslány v požadovaném počtu na tutéž e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; i v tomto případě musí být v předmětu e-mailové zprávy uveden kód pracovního místa.

 

Kandidáti, kteří postoupí do druhého kola výběrového řízení, budou pozváni k pohovoru. Pohovor je v odůvodněných případech na žádost uchazeče možné realizovat prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Komise může pozvat vybrané kandidáty k přednesení přednášky pro akademickou obec fakulty.

Kvalifikace

  • Ph.D. (nebo ekvivalent) v relevantním oboru ke dni nástupu, odborná praxe v daném oboru, pozitivní vztah k pedagogické práci, schopnost integrace vědeckých aktivit, výuky a vedení studentských prací, stálá publikační aktivita v daném oboru na mezinárodní úrovni a zkušenosti z pobytů na zahraničních pracovištích.

Expertíza

  • teoretická informatika

Požadované dokumenty

  • motivační dopis
  • strukturovaný životopis
  • doklady o vzdělání
  • seznam publikační aktivity
  • přehled citační odezvy
  • seznam vystoupení na vědeckých konferencích v oboru
  • dva doporučující dopisy

Zveřejněno: 2023-10-30
Nástup dle dohody: Ano
Počet hodin týdně: 40
Doba trvání: 3 ANN
Mzdová třída: AP2
Smlouva na dobu neurčitou: Ne

Kontakty

Oficiální e-mail
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.