Postdoktorand(ka) na Ústavu částicové a jaderné fyziky, v oboru experimentální částicová fyzika

V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy vypisuje děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy výběrové řízení na obsazení pracovních nebo funkčních míst s termínem podání přihlášek 29.2.2024

Práce bude probíhat ve výzkumné skupině Mgr. Petra Berty Ph.D. na experimentu ATLAS jako součást projektu financovaného Grantovou agenturou České republiky č. GA24-11373S „Objevování nových jevů pomocí párů top kvarků“. Pro více informací, pošlete prosím email na adresu pro neformální dotazy uvedenou níže.

Pokyny pro podávání přihlášek

Přihlášku a požadované doklady v digitální formě zasílejte na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. v uvedeném termínu. V předmětu zprávy je třeba uvést kód pracovního místa, na které je přihláška podávána.

 

Jsou-li požadovány doporučující dopisy, uchazeč zajistí, aby byly zaslány v požadovaném počtu na tutéž e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; i v tomto případě musí být v předmětu e-mailové zprávy uveden kód pracovního místa.

 

V odůvodněných případech, např. pokud uchazeč dokončí doktorské studium v době mezi termínem podání přihlášky do výběrového řízení a termínem nástupu do pracovního poměru, dodá uchazeč doklad o ukončeném doktorském studiu před uzavřením pracovní smlouvy. Předložení dokladu o ukončeném doktorském studiu je podmínkou uzavření pracovní smlouvy.

 

Kandidáti, kteří postoupí do druhého kola výběrového řízení, budou pozváni k pohovoru. Pohovor je v odůvodněných případech na žádost uchazeče možné realizovat prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Komise může pozvat vybrané kandidáty k přednesení přednášky pro akademickou obec fakulty.

Kvalifikace

  • Kvalifikační a jiné předpoklady: Ph.D. titul (nebo ekvivalentní) v oboru částicová fyzika, případně v příbuzném oboru ke dni nástupu. Uchazeč by měl mít zkušenosti s analýzou dat v experimentech částicové fyziky. V rámci zaměstnání jsou očekávány zahraniční i domácí služební cesty.

Požadované dokumenty

  • strukturovaný životopis
  • dva doporučující dopisy
  • doklad o udělení titulu Ph.D.
  • doklady o vzdělání
  • seznam publikační aktivity
  • popis dosavadní praxe

Zveřejněno: 2024-01-08
Nástup dle dohody: Ano
Počet hodin týdně: 40
Doba trvání: 2 ANN
Smlouva na dobu neurčitou: Ne

Kontakty

Oficiální e-mail
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.