Postdoktorand v oboru environmentální geochemie se zaměřením na netradiční izotopovou geochemii

V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy vypisuje děkan Přírodovědecké fakulty výběrové řízení na obsazení pracovního místa s termínem podání přihlášek 10.3.2024

Nástup od 1. dubna 2024, předpokládaný konec pracovního poměru 30. června 2028, mzda 60 000 Kč brutto. Uchazeč bude pracovat v rámci skupiny environmentální geochemie (https://egg.natur.cuni.cz/) v laboratoři multikolektorové hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (MC ICP MS).

Pokyny pro podávání přihlášek

Přihlášku, která je ke stažení na https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uredni-deska/vyberova-rizeni/prihlaska-do-vyberoveho-rizeni/view, spolu s odborným životopisem, seznamem publikací, doklady o dosaženém vzdělání, vědecko-pedagogických titulech a vědeckých hodnostech zašlete do 30 dnů od zveřejnění inzerátu elektronicky na e-mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Do předmětu uveďte text „Výběrové řízení.“

Pokud se uchazeč hlásí na více pozic, je nutné zaslat zvlášť přihlášku pro každou vybranou pozici.

V odůvodněných případech, např. pokud uchazeč dokončí doktorské studium v době mezi termínem podání přihlášky do výběrového řízení a termínem nástupu do pracovního poměru, dodá uchazeč doklad o ukončeném doktorském studiu před uzavřením pracovní smlouvy. Předložení dokladu o ukončeném doktorském studiu je podmínkou uzavření pracovní smlouvy.

 

Kandidáti, kteří postoupí do druhého kola výběrového řízení, budou pozváni k pohovoru. Pohovor je v odůvodněných případech na žádost uchazeče možné realizovat prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Komise může pozvat vybrané kandidáty k přednesení přednášky pro akademickou obec fakulty.

 

Zasláním své přihlášky souhlasíte, aby Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta zpracovávala Vaše osobní údaje pro účely vedení evidence uchazečů o zaměstnání v souladu s příslušnými právními předpisy.

Kvalifikace

  • Titul Ph.D. z geochemie se zaměřením na chování kovů během zvětrávacích procesů, izotopové monitorování kontaminace kovy. Zkušenosti s technikami separace kovů z vod a mineralizátů, měření MC ICP MS, publikace v oblasti geochemie.

Požadované dokumenty

  • odborný strukturovaný životopis
  • doklady o dosaženém vzdělání, vědecko-pedagogických titulech a vědeckých hodnostech
  • přehled vědecké a publikační činnosti
  • motivační dopis
  • doporučující dopis

Zveřejněno: 2024-02-09
Nástup dle dohody: Ne
Doba trvání: 3 ANN
Smlouva na dobu neurčitou: Ne

Kontakty

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.