Vedoucí Katedry pravděpodobnosti a matematické statistiky

V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy vypisuje děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy výběrové řízení na obsazení pracovního nebo funkčního místa s termínem podání přihlášek 15.9.2024

Koordinace práce katedry, koordinace přípravy studijních plánů a vědecké činnosti, vedení personální agendy, správa rozpočtu a materiálového vybavení a personální rozvoj pracoviště.

Pokyny pro podávání přihlášek

Přihlášku a požadované doklady v digitální formě zasílejte na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. V předmětu zprávy je třeba uvést kód místa, na které je přihláška podávána.

Kandidáti, kteří postoupí do druhého kola výběrového řízení, budou pozváni k pohovoru. Pohovor je v odůvodněných případech na žádost uchazeče možné realizovat prostřednictvím informačních a komunikačních technologií.

Plný pracovní úvazek je nezbytnou podmínkou pro nástup do této funkce.

Kvalifikace

  • Jmenování profesorem nebo docentem v matematických oborech, výzkumná a pedagogická praxe v oborech pěstovaných na pracovišti, publikační aktivita v impaktovaných časopisech nebo v periodikách ekvivalentních a uznávaných v daném oboru, schopnost koordinace aktivit pracoviště, významná motivace pro vedení pracoviště a pro podporu jeho dynamického a vyváženého rozvoje ve všech aspektech činnosti.

Požadované dokumenty

  • odborný strukturovaný životopis
  • doklady o dosaženém vzdělání, vědecko-pedagogických titulech a vědeckých hodnostech
  • přehled vědecké a publikační činnosti
  • vyplněná přihláška k výběrovému řízení
  • přehled pedagogické činnosti
  • nástin koncepce rozvoje pracoviště

Kód pracovního místa: 202409-VED-MFF-KPMS-040
Zveřejněno: 2024-06-24
Nástup dle dohody: Ano
Doba trvání: 4 roky
Smlouva na dobu neurčitou: Ne

Kontakt

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.