Výzkumník junior v oblasti zdraví, psychologie cvičení nebo behaviorálních věd

Děkan Pedagogické fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici

 • Výzkumník junior v oblasti zdraví, psychologie cvičení nebo behaviorálních věd

Postdoktorandská pozice v oboru psychologie zdraví, pohybu nebo behaviorálních věd pro práci v rámci externě financovaného výzkumného projektu na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě, Excelentní výzkum v oblasti digitálních technologií a wellbeingu, CZ.02.01.01/00/22_008/0004583

Pracovní pozice:

 • Výzkumník junior v oblasti zdraví, psychologie cvičení nebo behaviorálních věd
 • Typ systemizovaného místa: Výzkumník II (neakademický)

Popis pracovní pozice:

Hledáme postdoktoranda s odbornými znalostmi v oblasti zdraví, psychologie pohybové aktivity nebo behaviorálních věd s výzkumným zájmem v oblastech jako např.:

 • Psychosociální determinanty a důsledky pohybové aktivity nebo sedavého chování;
 • Pohybová aktivita a duševní zdraví;
 • Pohybová aktivita a spánek;
 • mHealth a/nebo strategie propagace pohybové aktivity / intervence s pohybovou aktivitou.

Shrnutí pracovní náplně:

 1. Nabízená pozice zahrnuje řadu činností souvisejících s přípravou, koordinací a sběrem dat pro pilotní a hlavní studie v rámci projektu DigiWELL.
 2. Analýzy dat
 3. Vedoucí úloha při psaní publikací a spolupráce na publikacích ostatních členů týmu (např. výzkumné články pro recenzované časopisy).
 4. Dohled, koordinace a řízení mladších členů výzkumného týmu (např. doktorandů).
 5. Účast na šíření výzkumu prostřednictvím workshopů, mezinárodních setkání a konferencí.

Předpokládaná výše úvazku

 • úvazek 1,0

Kvalifikační a další předpoklady

 • doktorát v oboru psychologie, kineziologie, behaviorální vědy nebo v jiném společenskovědním či zdravotnickém oboru s návazností na zkoumání vztahů mezi chováním, zdravím a wellbeingem získaný v posledních 7 letech (do tohoto období se nezapočítává mateřská/rodičovská dovolená);
 • EU research level: R2 - Recognized
 • zkušenosti s kvantitativními výzkumnými metodami;
 • nadšení pro aplikaci nástrojů eHealth/mHealth v kontextu intervencí;
 • ochota učit se;
 • schopnost pracovat samostatně na výzkumném tématu;
 • schopnost pracovat v týmu, schopnost řešit problémy, schopnost hospodařit s časem, pečlivost, vytrvalost;
 • znalost angličtiny B2.

Datum nástupu:

1. 9. 2024, popř. dle dohody

Mzdové podmínky:

52 000 - Kč skládající se z tarifní mzdy a osobního/výkonového ohodnocení (medián mzdy ve 2. čtvrtletí 2023: 36 816 Kč).

Nabízíme:

 • zajímavou a zodpovědnou práci v týmu
 • práci na plný nebo částečný úvazek ve veřejné vzdělávací instituci
 • pracovní smlouvu na dobu určitou (1 rok) s možností prodloužení
 • práci pro pedagogy s rostoucím výzkumným výkonem a mimořádným potenciálem uspět v mezinárodních grantových výzvách
 • stabilní pracovní prostředí v progresivní instituci
 • přátelské spolupracovníky
 • vstřícný přístup ke slaďování pracovního a osobního života
 • prostor pro osobní a profesní růst, možnost účastnit se vzdělávacích akcí a workshopů
 • aktivní používání anglického jazyka
 • možnost zapojit se do programu Erasmus+
 • možnost práce z domova
 • umístění pracoviště v centru města – v areálu OU City Campus Lives Černá louka v Ostravě.
 • 6 týdnů dovolené za rok
 • 5 dní volna k léčení
 • příspěvek na stravné v hodnotě 115,- Kč

Potřebné doklady:

 • profesní životopis s podrobným popisem dosavadní práce na výzkumných projektech a popisem statistických dovedností
 • seznam publikací; seznam publikací v časopisech s impakt faktorem (Web of Science), seznam IF a/nebo kvartilů časopisů;
 • motivační dopis, ve kterém mimo jiné uvedete své hlavní výzkumné zájmy
 • kopie dokladů o vzdělání
 • souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení.

Termín, způsob, forma a místo pro dodání přihlášky a požadovaných dokladů uchazeče

Strukturovaný profesní životopis, seznam publikací, motivační dopis, kopii dokladů o vzdělání a podepsaný Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení zasílejte do 31. července 2024 na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

O nás:

Ostravská univerzita v Ostravě (https://www.osu.cz) je moderní, progresivní univerzita s přibližně 8 500 studenty a nabízí vysokoškolské vzdělání na šesti fakultách (Fakulta sociálních studií, Filozofická fakulta, Fakulta umění a hudební vědy, Lékařská fakulta, Pedagogická fakulta a Přírodovědecká fakulta) v kombinaci s vědeckým ústavem OU (Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování - ÚVVM). Týmy OU pravidelně získávají finanční prostředky na svůj výzkum od poskytovatelů z ČR (GAČR, TAČR, AZV aj.) a EU (OP VVV, Horizon 2020, Horizon Europe) a dosahují významných publikačních úspěchů. OU je významně podporována statutárním městem Ostrava a Moravskoslezským krajem, kde je partnerem v řadě strategických projektů (např. LERCO, REFRESH). OU je držitelem ceny HR Excellence in Research Award udělované Evropskou komisí.

Pedagogická fakulta OU (https://pdf.osu.cz/) je fakultou s rostoucím výzkumným profilem, která nabízí vysokoškolské vzdělání úzce propojené se třemi studijními programy: Učitelství, Neučitelské vzdělávání, Kinantropologie a Tělesná výchova a sport. Výzkumné týmy Pedagogické fakulty OU pravidelně získávají finanční prostředky na svůj výzkum od českých poskytovatelů (GAČR, TAČR, AZV aj.). V současné době je Pedagogická fakulta OU také zapojena do dvou strategických výzkumných projektů Moravskoslezského kraje (LERCO, REFRESH) a pracoviště projektu Excelentní výzkum OP JAK pod vedením hlavního řešitele Steriani Elavsky, mezinárodně uznávaného sociologa působícího na katedře studií lidského pohybu.

Katedra studií lidského pohybu Pedagogické fakulty OU je hlavním místem realizace tří aktuálně probíhajících velkých projektů: LERCO, REFRESH a DigiWELL (projekt excelentního výzkumu OP JAK), spolu se svým výzkumným centrem, Centrem diagnosticky lidského pohybu (CDLP) (https://pdf.osu.cz/cdlp/), které se nyní přestěhovalo do nově vybudovaného moderního infrastrukturního zázemí pro Behaviorální zdraví, sport a technologie v City Campus OU na Černé louce v Ostravě. CDLP se skládá z několika výzkumných laboratoří (Laboratoř biomechaniky a zobrazovacích metod, Laboratoř fyziologie tělesné zátěže a funkční antropologie, Behaviorální laboratoř).

V současné době se podílíme na třech velkých projektech:

 1. Life and Environment Research Centre Ostrava (LERCO) - je strategický projekt Moravskoslezského kraje, realizovaný na Ostravské univerzitě a podpořený dotací z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF);
 2. Research Excellence For REgion Sustainability and High-tech Industries (REFRESH) - je strategickým projektem Moravskoslezského kraje, realizovaným na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava a Ostravské univerzitě v Ostravě a podpořeným z programu EU - Just Transition Fund.
 3. Excelentní výzkum v oblasti digitálních technologií a wellbeingu (DigiWELL) - projekt OP JAK Špičkový výzkum zaměřený na vazby mezi digitálními technologiemi a osobní pohodou je realizovaný na Ostravské univerzitě a dalších sedmi partnerských institucích.

Způsobilí uchazeči budou pozváni k osobnímu nebo online pohovoru.

Děkan fakulty si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu setkání nebo online pohovoru pouze vybrané uchazeče a zároveň právo nevybrat žádného uchazeče.

Děkan PdF OU může také výběrové řízení zrušit nebo opakovat.