Odborný/ná asistent/ka v oboru Chemie a technologie ochrany životního prostředí na Ústav chemie ochrany prostředí

Děkan Fakulty technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pozice na Fakultě technologie ochrany prostředí:

• Odborný/ná asistent/ka v oboru Chemie a technologie ochrany životního prostředí na Ústav chemie ochrany prostředí (úvazek 1,0)

Požadavky: Ukončené VŠ vzdělání v oboru, vědecká hodnost CSc., Dr. nebo Ph.D. v oboru, aktivní znalost angličtiny, případně i dalších cizích jazyků, zkušenost v oblasti terénní analýzy, monitorování kontaminantů v horninovém prostředí a hodnocení  environmentálních rizik, zkušenost s výukou těchto disciplín v češtině a angličtině, odpovídající publikační aktivita v dané oblasti. Předpokládaný nástup:  nejdříve 1. 5. 2019 Přihlášky: Přihlášky společně s životopisem, přehledem dosavadní pedagogické a vědecké činnosti včetně přehledu publikační činnosti a ověřenými doklady o nabytí akademických a vědecko-pedagogických titulů doručte nejpozději do 25. 4. 2019 na adresu: VŠCHT Praha, Personální odbor, Technická 3, 166 28  Praha 6 - Dejvice.