Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na sociologii

Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení čj. OU-30092/25-2019 na obsazení následujícího systemizovaného pracovního místa:
  • 1 místo akademického pracovníka – odborného asistenta s vědeckou hodností se zaměřením na sociologii na katedře sociologie

Požadavky:

  • magisterské VŠ vzdělání v oboru Sociologie (nebo v příbuzném oboru);
  • vědecká hodnost Ph.D. nebo ekvivalent v oboru Sociologie (nebo v příbuzném oboru);
  • výzkumné a pedagogické zaměření na kvantitativní výzkum a populační studia a/nebo sociální stratifikaci;
  • publikační činnost v oboru sociologie za posledních 5 let;
  • zkušenosti se zapojením do empirického výzkumu a s mezinárodní spoluprací vítány;
  • výborné komunikační dovednosti;
  • samostatný, odpovědný a kreativní přístup k práci;
  • morální a občanská bezúhonnost.
Pokračování na zdrojové stránce: https://www.osu.cz/pracovni-prilezitosti/?kdepr=0&prace=1226