Asistent/ka pro obor Chemické a energetické zpracování paliv, Technologie paliv (úvazek 0,5)

Děkan Fakulty technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pozice na Fakultě technologie ochrany prostředí:

• Asistent/ka pro obor Chemické a energetické zpracování paliv, Technologie paliv, na Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší (úvazek 0,5)

Požadavky: Ukončené VŠ vzdělání v oboru paliv, aktivní znalost angličtiny, případně i dalších cizích jazyků, odpovídající publikační aktivita v dané oblasti, praxe v oboru vítána. Přihlášky: Přihlášky společně s životopisem, přehledem dosavadní pedagogické a vědecké činnosti včetně přehledu publikační činnosti a ověřenými doklady o nabytí akademických a akademicko-vědeckých titulů doručte nejpozději do 10. 12. 2018  na adresu: VŠCHT Praha, Personální odbor, Technická 3, 166 28  Praha 6 - Dejvice.