Odborný/ná asistent/ka pro obor Organická chemie (úvazek 1,0)

Děkan Fakulty potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pozice na Fakultě potravinářské a biochemické technologie:

• Odborný/ná asistent/ka pro obor Organická chemie na Ústav chemie přírodních látek (úvazek 1,0)

Požadavky: Ukončené VŠ vzdělání v oboru, vědecká hodnost CSc., Dr. nebo Ph.D. v oboru organická chemie nebo příbuzném, publikační činnost v oboru, odborné předpoklady, vědecká aktivita v dané oblasti a ochota zapojit se do pedagogické činnosti, jmenovitě do výuky předmětů Strukturní analýza přírodních látek a Vybrané kapitoly z chemie přírodních látek, znalost cizích jazyků. Přihlášky: Přihlášky společně s životopisem, přehledem dosavadní pedagogické a vědecké činnosti včetně přehledu publikační činnosti a ověřenými doklady o nabytí vědecko-pedagogických titulů a vědeckých hodností doručte nejpozději do 10. 12. 2018 na adresu: VŠCHT Praha, Personální odbor, Technická 3, 166 28  Praha 6 - Dejvice.