Akademický vedoucí vědecko-výzkumný pracovník – Ústav nauky o dřevě

Děkan Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení k obsazení místa akademického pracovníka pro Ústav nauky o dřevě.
Naše čj.: 41056618-989 Náplň práce:
  • řídí práce při řešení nejnáročnějších vědeckých a výzkumných projektů a stanoví základní směry a metodické postupy jejich řešení,
  • provádí vrcholnou expertizní, posuzovatelskou, uměleckou a další tvůrčí činnost,
  • výsledky své práce sděluje vědecké komunitě prostřednictvím publikací zejména v odborných a vědeckých časopisech a aktivní účastí na konferencích a seminářích, při respektování pravidel a zvyklostí vědního oboru,
  • vede řešitelský tým zaměstnanců,
  • provádí pedagogickou činnost akademického pracovníka.
Pokračování na zdrojové stránce: http://mendelu.cz/30582n-akademicky-vedouci-vedecko-vyzkumny-pracovnik-ustav-nauky-o-dreve