Ředitel Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH)

Děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s ředitelem Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v.v.i., a ředitelem Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i., vypisuje výběrové řízení, hledá vhodné kandidáty a kandidátky na obsazení vedoucí pozice

ŘEDITEL/ŘEDITELKA CRH

Pracoviště: Řídící úsek centra (Informace o pracovišti a jeho činnosti) Počet pozic: 1 Úvazek: 1,0 Předpokládaný nástup: 1. 3. 2019 Délka funkčního období: 3 roky   Požadavky na uchazeče:
  • VŠ vzdělání v oblasti biotechnologie, molekulární biologie, biochemie nebo oborech příbuzných;
  • Odborné působení v oboru v délce minimálně 7 let;
  • Významná publikační a vědecká činnost v oboru;
  • Řešitel výzkumných projektů;
  • Zkušenosti s vedením větších multidisciplinárních týmů, vynikající manažerské schopnosti;
  • Zkušenosti ze spolupráce s partnery z komerční sféry;
  • Mezinárodní zkušenosti;
  • Předpoklady pro aktivní rozvoj pracoviště;
  • Plynulá komunikace v AJ slovem i písmem;
  • Bezúhonnost (dokládá se na příp. vyzvání).
Pokračování na zdrojové stránce: https://www.upol.cz/nc/zpravy/zprava/clanek/reditel-crh/