Odborný/ná asistent/ka v oboru Chemické a energetické zpracování paliv (úvazek 1,0)

Děkan Fakulty technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pozice na Fakultě technologie ochrany prostředí:

• Odborný/ná asistent/ka v oboru Chemické a energetické zpracování paliv na Ústav technologie ropy a alternativních paliv (úvazek 1,0)

Požadavky: Ukončené VŠ vzdělání v oboru, vědecká hodnost CSc., Dr. nebo Ph.D. v oboru, aktivní znalost angličtiny, případně i dalších cizích jazyků, zkušenost s výzkumem v oblasti technologie ropy a alternativních paliv, odpovídající publikační aktivita v dané oblasti. Předpokládaný nástup: nejdříve 1. 2. 2019 Přihlášky: Přihlášky společně s životopisem, přehledem dosavadní pedagogické a vědecké činnosti včetně přehledu publikační činnosti a ověřenými doklady o nabytí akademických a vědecko-pedagogických titulů doručte nejpozději do 20. 12. 2018 na adresu: VŠCHT Praha, Personální odbor, Technická 3, 166 28  Praha 6 - Dejvice.