Akademický pracovník se specializací v oblasti animace a audiovize

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta multimediálních komunikací ateliér Audiovizuální tvorba

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice Akademický pracovník se specializací v oblasti animace a audiovize
Kvalifikační požadavky:
  • vysokoškolské vzdělání v oboru – titul Ph.D./Art.D. nebo doložení aktuálního doktorského studia
  • praxe v oboru
  • pedagogická praxe
  • schopnost výuky v anglickém jazyce
  • pozitivní pedagogický přístup a angažovanost pro obor
  • schopnost identifikace s koncepcí výuky, která je charakteristická pro tento ateliér
  • morální a občanská bezúhonnost
Předpokládané datum vzniku pracovního poměru: leden 2019, plný pracovní úvazek Pokračování na zdrojové stránce: https://www.utb.cz/univerzita/kariera/nabidka-prace-na-utb/aktualni-vyberova-rizeni-akademickych-pracovniku/aktualni-vyberova-rizeni/akademicky-pracovnik-se-specializaci-v-oblasti-animace-a-audiovize-aat-fmk/