Akademický vědecko-výzkumný pracovník – Ústav nauky o dřevě

Děkan Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení k obsazení místa akademického pracovníka pro Ústav nauky o dřevě.
Náplň práce:
 • samostatně a tvůrčím způsobem řeší složité vědecké, výzkumné a vývojové projekty,
 • provádí expertizní, posuzovatelskou, uměleckou a další tvůrčí činnost,
 • podílí se na vedení řešitelského týmu zaměstnanců,
 • výsledky své práce sděluje vědecké komunitě prostřednictvím publikací zejména v odborných a vědeckých časopisech, aktivní účastí na konferencích a seminářích, při respektování pravidel a zvyklostí rozvíjeného vědního oboru,
 • provádí pedagogickou činnost akademického pracovníka – odborného asistenta minimálně v rozsahu 20 % ze sjednaného úvazku.
Požadavky:
 • VŠ vzdělání se zaměřením na nauku o dřevě,
 • ukončené doktorské studium (titul Ph.D. nebo ekvivalent) v oblasti struktura dřeva, vlastnosti dřeva a tvorba dřeva,
 • nejméně dvouletá vědecko-výzkumná praxe na pozici post-doktorand,
 • publikační činnost v oblasti nauky o dřevě s ohledem na uvedená specifika, zejména ve vědeckých časopisech,
 • znalost technologie výroby trvalých mikroskopických preparátů pro účely monitoringu tvorby dřeva a lýka,
 • schopnost analyzovat mikroskopické preparáty, interpretace výsledků tvorby dřeva a lýka,
 • znalost software pro anatomické analýzy,
 • pracovní zkušenost z nejméně jedné střednědobé (min. 4 měsíce) stáže na zahraničním pracovišti,
 • schopnost vést výuku v AJ.
Pokračování na zdrojové stránce: http://mendelu.cz/30631n-akademicky-vedecko-vyzkumny-pracovnik-ustav-nauky-o-dreve