Akademická místa pro Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství – 3 pozice (1. pěstování rostlin a kvality rostlinných produktů, 2. šlechtění a využití molekulárních metod, 3. aplikace výpočetní techniky)

Akademická místa pro Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství

26. 11. 2018 -
Děkan Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků pro Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství.
Naše čj.: 21043418-989
  • odborný asistent se znalostmi v oblasti pěstování rostlin a kvality rostlinných produktů - úvazek 0,3
  • odborný asistent se znalostmi v oblasti šlechtění a využití molekulárních metod - úvazek 0,1
  • odborný asistent se znalostmi v oblasti aplikace výpočetní techniky - úvazek 0,1
  Požadavky:
  • vysokoškolské vzdělání v oboru,
  • ukončené doktorské studium (Ph.D. nebo ekvivalent),
  • osobnostní a profesní předpoklady pro samostatnou pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost,
  • znalost anglického jazyka na základní úrovni,
  • komunikativní a organizační schopnosti,
  • ochota pracovat na svém dalším osobním rozvoji a na výzkumných aktivitách univerzity,
  • občanská bezúhonnost.
Pokračování na zdrojové stránce: http://mendelu.cz/30639n-akademicka-lista-pro-ustav-pestovani-slechteni-rostlin-a-rostlinolekarstvi