Vědecký pracovník (postdok) | Nelineární interakce nanočástic a atomů pomocí světla

Děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení, hledá vhodné kandidáty a kandidátky na obsazení akademické pozice Vědecký pracovník (postdok) | Nelineární interakce nanočástic a atomů pomocí světla Pracoviště: katedra optiky (Informace o katedře a její činnosti) Počet pozic: 1 Úvazek: 1,0 Předpokládaný nástup: 1. 2. 2019 Délka pracovní smlouvy: v délce 18 měsíců s možností dalšího prodloužení Detailní specifikace pozice: V rámci pracovního balíčku WP2 projektu OP VVV mQ-net se bude postdoktorský vědecký pracovník zabývat analýzou klasické a kvantové interakce lineárních a nelineárních mechanických oscilátorů, levitujících nanočástic, atomů a iontů pomocí světla nejprve na krátkou laboratorní vzdálenost a poté na vzdálenost alespoň několika kilometrů pomocí optických vláken. Cílem je dosáhnout fázové synchronizace kvantových systémů a navrhnout implementaci kvantových nelineárních operací mezi vzdálenými kvantovými systémy pomocí kvantové komunikace. Postdok bude spolupracovat s teoretickým týmem na Katedře optiky PřF UP  vedeným prof. Mgr. Radimem Filipem, Ph.D. a s experimentálními týmy na Katedře optiky PřF UP v Olomouci a na Ústavu přístrojové techniky AV ČR v Brně zapojenými do projektu mQ-net. Mentorem postdoktorského vědeckého pracovníka bude prof. Mgr. Radim Filip, Ph.D. Požadavky:
  • vzdělání získané absolvováním doktorského studijního programu v oboru fyzika;
  • odborné zaměření na kvantovou optiku a kvantovou optomechaniku;
  • publikační činnost v oboru kvantové optiky a optomechaniky;
  • schopnost komunikovat v anglickém jazyce.
Pokračování na zdrojové stránce: https://www.upol.cz/nc/zpravy/zprava/clanek/vedecky-pracovnik-postdok-nelinearni-interakce-nanocastic-a-atomu-pomoci-svetla/