Lektor na pro výuku předmětů Makroekonomie I. a Mikroekonomie I.

Děkan Fakulty podnikatelské VUT v Brně vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice akademický pracovník: 1 místa lektor na Ústav ekonomiky pro výuku předmětů Makroekonomie I. a Mikroekonomie I. (celý úvazek) Kvalifikační požadavky:
  • vysokoškolské vzdělání ekonomického směru,
  • pedagogické praxe v oboru,
  • zahájené doktorské studium,
  • znalost anglického jazyka.
Pokračování na zdrojové stránce: https://www.vutbr.cz/uredni-deska/prace/vyberova-a-prijimaci-rizeni-na-pracovni-mista-f18832/fp-akademicky-pracovnik-d180030