Akademičtí pracovníci (doc./OA) pro Katedru českého jazyka a literatury, Katedru sociální pedagogiky a Katedru speciální pedagogiky a logopedie

Děkan Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové vyhlašuje výběrové řízení na pozice:
 • pro Katedru českého jazyka a literatury
  • docent / odborný asistent se zaměřením na didaktiku českého jazyka. Výše úvazku 1,0 – zástup za MD a RD
  • docent / odborný asistent se zaměřením na literární archivnictví a editologii. Výše úvazku 1,0
 • pro Katedru sociální pedagogiky docent/odborný asistent se zaměřením na psychologi. Výše úvazku 0,5 – 1,0
 • pro Katedru speciální pedagogiky a logopedie docent/odborný asistent se zaměřením na speciální pedagogiku. Výše úvazku 1,0
Požadavky:
 • Habilitace v daném oboru nebo VŠ vzdělání s akademickým titulem Ph.D. (příp. těsně před dokončením)
Pracovní náplň:
 • Náplň práce akademického pracovníka dle příslušné pozice
 • výuka studentů
 • vedení závěrečných prací
 • vědecká a tvůrčí činnost
Nástup dohodou. Děkan si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení. Pokračování na zdrojové stránce: https://www.uhk.cz/cs-CZ/UHK/Uredni-deska/personalni-vyberova-rizeni-a-souteze.aspx