Odborný asistent Kliniky dětské ORL FN Brno a LF MU

Děkan Lékařské fakulty MU vypisuje pro Kliniku dětské ORL FN Brno a LF MU výběrové řízení na místo odborný asistent s kratší pracovní dobou Požadavky: - absolvent/ka Lékařské fakulty (obor všeobecné lékařství) - atestace v oboru Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku -  schopnost samostatné odborné pedagogické a vědecké práce - schopnost aktivní účasti na mezinárodní konferenci či odborném semináři vč. prezentace výsledků výzkumu v angličtině - publikační činnost - znalost anglického jazyka - morální bezúhonnost Pokračování na zdrojové stránce: https://www.muni.cz/o-univerzite/kariera-na-mu/volna-mista/43509