Asistent/ka nebo Odborný asistent/ka (ukončené nebo započaté studium DSP v oboru kinantropologie)

Děkan Fakulty sportovních studií MU vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa: Asistent/ka nebo Odborný asistent/ka na Katedře sportovních her FSpS na úvazek 0,7 Nástup: dle dohody Kvalifikační požadavky
 • Magisterské vysokoškolské vzdělání v oboru UTV
 • Ukončené nebo započaté studium DSP v oboru kinantropologie
 • Praktická a teoretická znalost fotbalu
 • Publikační aktivita
 • Trenérská licence UEFA - A
 • Aktivní znalost anglického jazyka
 • Mezinárodní relevance – prezentace výsledků výzkumu na mezinárodních konferencích, článek v impaktovaném a recenzovaném periodiku
  Popis hlavních činností
 • Vedení seminářů a cvičení případně jednotlivých přednášek v předmětech fotbalu
 • Vedení a oponování diplomových a bakalářských prací
 • Vědecko-výzkumná a publikační činnost
 • Zapojení do projektové činnosti
Pokračování na zdrojové stránce: https://www.muni.cz/o-univerzite/kariera-na-mu/volna-mista/44109