Akademické pozice na informatické sekci (Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů, Katedra teoretické informatiky a matematické logiky – obor teoretická informatika a obor umělá inteligence)

Děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení následujících akademických pozic na informatické sekci s termínem podání přihlášek 28. února 2019

Odborný/á asistent/ka na Katedře distribuovaných a spolehlivých systémů kód pracovního místa Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. U uchazečů se předpokládá expertíza alespoň v jedné z následujících oblastí:
 • softwarové architektury, self-adaptace, modelování software,
 • IoT/CPS a cloud/edge-cloud prostředí,
 • vyhodnocení a garance non-functional properties (výkon, latence, bezpečnost),
 • statistické metody pro non-functional properties,
 • performance engineering,
 • formální metody pro softwarové inženýrství,
 • verifikace, testování a analýza software,
 • programovací jazyky.
Neformální dotazy adresujte na <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.>. Kvalifikační předpoklady: Ph.D. (nebo ekvivalent) v relevantním oboru, znalost anglického jazyka, odborná praxe v daném oboru, pozitivní vztah k pedagogické práci, schopnost integrace vědeckých aktivit, výuky a vedení studentských prací, stálá publikační aktivita v daném oboru pokud možno v impaktovaných periodikách nebo v periodikách ekvivalentních a uznávaných v daném oboru a dále zkušenosti z pobytů na zahraničních pracovištích. Solidní znalosti metod analýzy velkých dat, strojového učení, statistiky, sítí a architektury počítačů jsou výhodou. Nástup: mezi 1. 7. 2019 a 1. 10. 2019 nebo dle dohody. Odborný/á asistent/ka na Katedře teoretické informatiky a matematické logiky v oboru teoretická informatika kód pracovního místa Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. U uchazečů se předpokládá expertíza alespoň v jedné z následujících oblastí: matematická logika, teorie formálních jazyků, výpočetní složitost anebo datové struktury. Solidní znalosti metod umělé inteligence a statistiky jsou výhodou. Neformální dotazy adresované vedoucí katedry, doc. RNDr. Ivetě Mrázové, CSc., jsou vítané <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.>. Kvalifikační předpoklady: Ph.D. (nebo ekvivalent) v relevantním oboru, znalost anglického jazyka, odborná praxe v daném oboru, pozitivní vztah k pedagogické práci, schopnost integrace vědeckých aktivit, výuky a vedení studentských prací, stálá publikační aktivita v daném oboru pokud možno v impaktovaných periodikách nebo v periodikách ekvivalentních a uznávaných v daném oboru a dále zkušenosti z pobytů na zahraničních pracovištích. Zkušenosti v oblasti spolupráce s průmyslem jsou vítané. Nástup: mezi 1. 7. 2019 a 1. 10. 2019 nebo dle dohody. Odborný/á asistent/ka na Katedře teoretické informatiky a matematické logiky v oboru umělá inteligence kód pracovního místa Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. U uchazečů se předpokládá expertíza alespoň v jedné z následujících oblastí: agentové technologie, metody strojového učení, analýza velkých dat anebo robotika. Zkušenosti s aplikací těchto technik v praxi a solidní znalosti statistických metod, principů softwarového inženýrství a počítačových systémů jsou výhodou. Neformální dotazy adresované vedoucí katedry, doc. RNDr. Ivetě Mrázové, CSc., jsou vítané <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.>. Kvalifikační předpoklady: Ph.D. (nebo ekvivalent) v relevantním oboru, znalost anglického jazyka, odborná praxe v daném oboru, pozitivní vztah k pedagogické práci, schopnost integrace vědeckých aktivit, výuky a vedení studentských prací, stálá publikační aktivita v daném oboru pokud možno v impaktovaných periodikách nebo v periodikách ekvivalentních a uznávaných v daném oboru a dále zkušenosti z pobytů na zahraničních pracovištích. Zkušenosti v oblasti spolupráce s průmyslem jsou vítané. Nástup: mezi 1. 7. 2019 a 1. 10. 2019 nebo dle dohody. SPOLEČNÉ INSTRUKCE K PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK Vlastnoručně podepsanou přihlášku a požadované doklady je třeba zaslat v digitální formě na e-mailovou adresu <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.>. V předmětu zprávy je třeba uvést kód pracovního místa, na které je přihláška podávána. Doklady požadované k přihlášce jsou:
 • strukturovaný životopis,
 • doklady o vzdělání,
 • popis dosavadní praxe,
 • seznam publikační aktivity,
 • přehled citační odezvy (nejlépe podle Web of Science, MathSci či jiných uznávaných databází).
Kromě zaslání přihlášky a požadovaných dokladů na e-mail <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.> uchazeči zajistí, aby byly na tutéž e-mailovou adresu zaslány dva doporučující dopisy; i v tomto případě musí být v předmětu e-mailové zprávy uveden kód pracovního místa. Termín pro podávání přihlášek: 28. února 2019.