PhD pozice: Populační normy akusticko-fonetických charakteristik dětské řeči

Ph.D. student(ka): Populační normy akusticko-fonetických charakteristik dětské řeči České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Česká republika Školitel: Prof. Ing. Roman Čmejla, CSc. http://sami.fel.cvut.cz/ http://sami.fel.cvut.cz/romancmejla.htm Popis projektu:
 • 4-leté Ph.D. studium ve studijním programu Bioinženýrství na ČVUT FEL
Výzkumné zaměření: Projekt je zaměřen na změny hlasu a řeči v závislosti na vývoji, tedy  na věku dítěte či adolescenta. Jeho hlavním cílem je vytvoření  normativní studie, která by přispěla k hlubšímu porozumění a popsání těchto změn pro češtinu. Analýzy budou prováděny na nahrávkách obsáhlé databáze čítající 150 dětí ve věku od 4 do 15 let a obou pohlaví.  Každá nahrávka se bude skládat z několika standardních řečových úloh, například prodloužené fonace, čteného text, rychlého opakování slabik a popisu obrázku. Nahrávky budou dále zpracovány objektivními  algoritmy pro získání akustických charakteristik hlasu a řeči,  výsledky měření budou statisticky vyhodnoceny a poslouží pro sestavení  obecných modelů vývoje dětské řeči. Výsledky projektu tak mohou pomoci  popsat změny, kterými prochází typický dětský hlas a řeč v průběhu vývoje až do dospělosti a tímto mohou zároveň přispět k pochopení změn, ke kterým dochází v důsledku řady řečových poruch u dětí.  Projekt povede k vytvoření normativní studie dětské řeči zaměřující se  na ontogenetické změny. Popis práce:
 • Výzkum a publikace zaměřené na analýzu dětského hlasu a řeči
 • Účast ve výzkumném projektu
 • Prezentace projektu na mezinárodních konferencích
Další povinnosti související s doktorským studiem na ČVUT FEL:
 • Výuka čtyř hodin týdně během prvního a druhého roku doktorského  studia (lze individuálně přizpůsobit, např. i jako přípravu výukových  materiálů).
 • Studium 4 doktorských kurzů (tj. 2 hodiny týdně) během prvního a  druhého roku doktorského studia.
Finanční ohodnocení:
 • pravidelná měsíční odměna o výši kolem 27 tis. Kč (čistý příjem) se  sestává z:
  • doktorandské stipendium o výši 11,5 tis. Kč měsíčně (čistý příjem),
  • účast ve studentském grantovém projektu s měsíčním ohodnocením  7,5 tis. Kč (čistý příjem),
  • účast ve výzkumném grantovém projektu s ročním příjmem 140 tis. Kč (hrubého),
 • dále katedra poskytuje odměny za vynikající publikační činnost,
 • katedra poskytuje odměny za další pedagogickou činnost a  administrativní výpomoc,
 • také je možné vypracovat a získat další vlastní výzkumný projekt.
Požadavky: Kandidáti musí být absolventi některého magisterského programu vysoké školy. Potenciální kandidáti by měli splňovat následující kritéria:
 • kreativní myšlení, schopnost systematicky pracovat,
 • schopnost porozumět literatuře psané v angličtině,
 • aktivní přístup k práci,
 • porozumění základům číslicového zpracování signálů,
 • schopnost programování.
Dále jsou vhodné následující dovednosti, nejsou však nezbytné:
 • zkušenosti s analýzou signálů,
 • práce v Matlabu,
 • zkušenosti se statistickou analýzou,
 • případné zkušenosti s programováním v C / C ++, Pythonu atd.,
 • pokročilá znalost písemného a mluveného anglického jazyka,
 • ústní a písemné komunikační dovednosti pro prezentaci výsledků.
Nabízíme:
 • výzkumný tým se silným vědeckým zázemím a mezinárodními partnery,
 • možnost interdisciplinárního výzkumu v bioinženýrství, spolupráce s lékaři,
 • zajímavá, pestrá, včasná a zodpovědná práce,
 • flexibilní pracovní doba,
 • možnost účasti na základním výzkumu i aplikovaném výzkumu ve zdravotnictví,
 • možnost cestování a mezinárodní spolupráce a stáží,
 • možnost ubytování na kolejí ČVUT,
 • jazykové kurzy a možnost navštěvovat vzdělávací přednášky z různých oborů.
Přihlášky: Případní zájemci by měli nejprve neformálně kontaktovat školitele  prof. Ing. Romana Čmejlu, CSc. (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) a zaslat  následujícími dokumenty:
 • krátké CV s popisem ukončeného vzdělání (nebo plánovaný termín  ukončení vzdělávání),
 • stručný doprovodný dopis popisující vaši motivaci a dosavadní zkušenosti,
Další informace naleznete na fakultních stránkách  http://www.fel.cvut.cz/cz/vv/studium.html
 • vyplněnou a podepsanou přihlášku spolu se všemi přílohami bude nutné  odevzdat nejpozději do 30. dubna 2019,
 • přijímací řízení do doktorského studia se bude konat 18. června 2019  od 9:00 hod.,
 • nástup bude k 1. červenci 2019.