Přednosta a souběžně akademický pracovník pro Anatomický ústav

Děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity vyhlašuje výběrové řízení na pozici přednosty a souběžně na pracovní pozici akademického pracovníka pro Anatomický ústav Předpoklady pro vyhlášenou pozici jsou:
  • VŠ vzdělání v oboru všeobecné lékařství případně ekvivalentní vzdělání dosažené v zahraničí
  • akademický titul Ph.D. nebo vědecká hodnost CSc. nebo akademicko-vědecký titul Dr.
  • vítána habilitace nebo předpoklad jejího brzkého dosažení
  • splnění předpokladů dle zákona č. 451/1991 Sb.; nemusí dokládat osoby narozené po 01.12.1971
  • osobnostní a odborné předpoklady pro řízení ústavu Lékařské fakulty
  • osobnostní a odborné předpoklady pro garanci odborných předmětů vyučovaných na pracovišti
  • vědecká a publikační činnost v oboru
  • morální bezúhonnost
Pokračování na zdrojové stránce: https://www.muni.cz/o-univerzite/kariera-na-mu/volna-mista/44490