Přednosta a souběžně akademický pracovník pro Ústav patologické fyziologie

Děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity vyhlašuje výběrové řízení na pozici přednosty a souběžně na pracovní pozici akademického pracovníka v zařazení profesor pro Ústav patologické fyziologie Předpoklady pro vyhlášenou pozici jsou:
  • VŠ vzdělání v oboru všeobecné lékařství případně ekvivalentní vzdělání dosažené v zahraničí
  • vědecko-pedagogický titul profesor v oboru Patologické fyziologie
  • splnění předpokladů dle zákona č. 451/1991 Sb.; nemusí dokládat osoby narozené po 01.12.1971
  • osobnostní a odborné předpoklady pro řízení ústavu Lékařské fakulty
  • osobnostní a odborné předpoklady pro garanci odborných předmětů vyučovaných na pracovišti
  • vědecká a publikační činnost v oboru
  • morální bezúhonnost
Pokračování na zdrojové stránce: https://www.muni.cz/o-univerzite/kariera-na-mu/volna-mista/44489