Akademičtí pracovníci / pracovnice (12 pozic): Katedra informačních technologií, Katedra elektrotechniky, Katedra softwarových technologií, Katedra matematiky a fyziky, Katedra řízení procesů

Děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice

vypisuje v souladu s ustanovením § 77 zákona č. 111/1998 Sb. a Řádem výběrového řízení

Univerzity Pardubice výběrové řízení

  na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic pro:   Katedru informačních technologií
 • 1 místo profesora, docenta, odborného asistenta nebo asistenta na pozici vedoucího katedry
 • 1 místo profesora nebo docenta se zaměřením na databázové systémy na plný nebo částečný pracovní úvazek
 • 1 místo profesora nebo docenta se zaměřením na operační systémy na plný nebo částečný pracovní úvazek
 • 1 místo odborného asistenta se zaměřením na programování a vývoj softwaru na plný nebo částečný pracovní úvazek
 • 1 místo asistenta se zaměřením na programování a vývoj softwaru na plný nebo částečný pracovní úvazek
Katedru elektrotechniky
 • 1 místo profesora nebo docenta se zaměřením na elektrotechniku na plný nebo částečný pracovní úvazek
 • 1 místo odborného asistenta nebo asistenta spojené s řešením projektu „Spolupráce Univerzity Pardubice a aplikační sféry v aplikačně orientovaném výzkumu lokačních, detekčních a simulačních systémů pro dopravní a přepravní procesy (PosiTrans)“ se zaměřením na elektronické systémy a zpracování signálu na plný nebo částečný pracovní úvazek
Katedru softwarových technologií
 • 1 místo odborného asistenta se zaměřením na počítačovou grafiku, programování grafických rozhraní a skriptování v rámci grafických editorů na plný nebo částečný pracovní úvazek
 • 1 místo odborného asistenta nebo asistenta se zaměřením na programování a vývoj softwaru na plný nebo částečný pracovní úvazek
Katedru matematiky a fyziky
 • 1 místo profesora nebo docenta se zaměřením výuku matematických předmětů na plný nebo částečný pracovní úvazek
 • 1 místo asistenta se zaměřením výuku matematických předmětů, je požadována znalost Matlabu nebo R. na plný nebo částečný pracovní úvazek
Katedru řízení procesů
 • 1 místo odborného asistenta nebo asistenta spojené s řešením projektu „Spolupráce Univerzity Pardubice a aplikační sféry v aplikačně orientovaném výzkumu lokačních, detekčních a simulačních systémů pro dopravní a přepravní procesy (PosiTrans)“ se zaměřením na zpracování signálů a obrazu na plný nebo částečný pracovní úvazek
Pokračování na zdrojové stránce: https://www.upce.cz/vyberove-rizeni-na-mista-akademickych-pracovniku-pracovnic-13