Docent se zaměřením na lesní těžbu a lesnickou techniku

Požadavky:
  • magisterské vzdělání odpovídajícího zaměření,
  • vědecko-pedagogický titul docent,
  • vědecká kvalifikace Ph.D. nebo CSc.,
  • schopnost pedagogické a vědeckovýzkumné činnosti v oblasti lesní těžby, lesnické techniky a příbuzných disciplín.
Pokračování na zdrojové stránce: http://mendelu.cz/30815n-akademicke-pozice-docent-odborny-asistent-a-asistent-odborny-asistent-lesnicke-a-drevarske-fakulty