Odborný asistent / asistentky na Katedře teorie a kritiky

Akademie múzických umění v Praze se sídlem Malostranské nám. 12, Praha 1 Součást: Divadelní fakulta (Karlova 26, 116 65 Praha 1) Děkanka Divadelní fakulty AMU v Praze vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta/asistentky na Katedře teorie a kritiky DAMU (1 místo). Lhůta pro podání přihlášek – do 27. února 2019 písemně na adresu: AMU v Praze, Divadelní fakulta, Malostranské nám. 12, 118 00 Praha 1 Obálku prosím označte „Výběrové řízení DAMU – KTK“. Požadované doklady k VŘ – zaslat s přihláškou: •    motivační dopis •    strukturovaný odborný životopis •    kopie dokladů o dosaženém vysokoškolském vzdělání •    soupis vlastní umělecké praxe •    soupis publikační činnosti •    návrh vědecko-výzkumného či umělecko-výzkumného projektu souvisejícího s pedagogickou činností Pokračování na zdrojové stránce: https://www.damu.cz/cs/uredni-deska/volna-mista-konkurzy/641/