Vědecko-výzkumný pracovník pro rentgenovou fotoelektronovou spektroskopii (XPS)

Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická,

Centrum materiálů a nanotechnologií

přijme 1 pracovníka/pracovnici na pozici

VĚDECKO - VÝZKUMNÝ PRACOVNÍK 

Charakteristika práce: Centrum materiálů a nanotechnologií (CEMNAT) otevírá pozici vědecko-výzkumného pracovníka pro rentgenovou fotoelektronovou spektroskopii (XPS). Tento spektroskop představuje velmi moderní, ultra-vysoko vakuové výzkumné zařízení, které slouží ke stanovení přesného chemického složení různých povrchů. Pracovník bude zodpovědný za komplexní analýzy různých typů materiálů včetně jejich vyhodnocení, evidenci měřených vzorků a také za údržbu a správný chod zařízení. Výsledná vyhodnocená data budou použita pro realizaci vědeckých výstupů (publikací, přednášek na mezinárodních konferencích, patentů, apod.) vlastních i svých kolegů. Pracovník bude na používání daného zařízení řádně zaučen a proškolen. Požadujeme:
  • technické nadání a schopnost práce se sofistikovaným zařízením s náležitou péčí
  • schopnost práce v multikulturním prostředí
  • schopnost vykonávat dlouhodobě a soustředěně rutinní analytickou činnost
  • komunikativní znalost angličtiny
  • minimálně vysokoškolské vzdělání nebo postgraduální vzdělání v oboru materiálových věd, chemie, fyziky
Výhodou bude:
  • zkušenost s fotoelektronovou spektroskopií a vůbec praxe s technologií ultra-vysokého vakua není podmínkou, ale výhodou
  • vlastní dosavadní publikační činnost
  • předchozí působení na vědecko-výzkumné instituci v zahraničí
Pokračování na zdrojové stránce: https://www.upce.cz/vedecko-vyzkumny-pracovnik-centra-materialu-nanotechnologii