Vědecko-výzkumní pracovníci – 3x postdoc pozice: se zaměřením na zpracování dřeva a dřevostavby / se zaměřením na lesnické a environmentální vědy

Děkan Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně vypisuje výběrové řízení na pozice vědecko-výzkumných pracovníků – postdoc / 3 pozice
Naše čj.: 41000519-989 Pozice: 1. vědecko-výzkumný pracovník – postdoc se zaměřením na zpracování dřeva a dřevostavby 2. vědecko-výzkumný pracovník – postdoc se zaměřením na lesnické a environmentální vědy 3. vědecko-výzkumný pracovník – postdoc se zaměřením na lesnické a environmentální vědy Náplň práce:
  • Zapojení v projektu MENDELU IP-A „Posilování a rozvoj tvůrčí činnosti na LDF MENDELU tvorbou post-doc pozic“.
Požadavky:
  • Požadavkem je ukončené doktorské studium,
  • vědecká praxe v oboru,
  • jazykové znalosti – velmi dobrá znalost AJ,
  • autor minimálně 3 publikací v žurnálu s IF,
  • schopnost podávání externích projektů a samostatné mezinárodně srovnatelné tvůrčí činnosti při současném zapojení do vzdělávací činnosti fakulty a projektovém vedení studentů.
Pokračování na zdrojové stránce: http://mendelu.cz/30813n-vedecko-vyzkumni-pracovnici-postdoc-pro-lesnickou-a-drevarskou-fakultu