Odborný asistent/docent v oblasti sociologických a andragogických disciplín

Ředitel vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka - odborný asistent/docent.
Požadavky:
  • absolvent magisterského studijního programu sociologie-andragogika,
  • u odborného asistenta vědecká kvalifikace Ph.D. nebo její ekvivalent,
  • požadovaný vědecko-pedagogický titul docent,
  • odpovídající praxe i publikační činnost v příslušném oboru,
  • schopnost pro vědeckovýzkumnou práci,
  • schopnost týmové a samostatné práce,
  • aktivní znalost AJ.
Pokračování na zdrojové stránce: http://mendelu.cz/30863n-odborny-asistent-docent-v-oblasti-sociologickych-a-andragogickych-disciplin-icv-uvazek-0-5