Asistent pro Interní kardiologickou kliniku FN Brno a LF MU – vzdělání v lékařském nebo biomedicínském oboru (MUDr., Ing.)

Děkan Lékařské fakulty MU vyhlašuje pro Interní kardiologickou kliniku FN Brno a LF MU výběrové řízení na pozici asistent / odborný asistent s kratší týdenní pracovní dobou (úvazek 0,1 - 0,3) Požadavky:
  • ukončené VŠ vzdělání v lékařském nebo biomedicínském oboru (MUDr., Ing.), případně ekvivalentní vzdělání dosažené v zahraničí
  • zařazení do doktorského studia vítané (pro pozici asistent)
  • ukončené doktorské studium, příp. ukončené specializační vzdělávání v oboru Kardiologie (pro pozici odborný asistent)
  • schopnost samostatné odborné a vědecké práce vč. publikační aktivity
  • schopnost aktivní účasti na mezinárodní konferenci či odborném semináři
  • aktivní znalost anglického jazyka
  • aktivní přístup, iniciativa a ochota dalšího vzdělávání
  • občanská a morální bezúhonnost
Pokračování na zdrojové stránce: https://www.muni.cz/o-univerzite/kariera-na-mu/volna-mista/44610