Vedoucí Ústavu fyziologie a patofyziologie

Děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení na:
  • vedoucí/ho Ústavu fyziologie a patofyziologie

Předpokládaný nástup:

  • 1. března 2019 nebo dle dohody

Kvalifikační předpoklady:

  • vysokoškolské vzdělání lékařského, zdravotnického nebo přírodovědného směru
  • vědecká hodnost (CSc., Ph.D.) v daném nebo příbuzném oboru
  • vědecko-pedagogická hodnost profesor nebo docent oboru lékařská normální fyziologie, nebo patologická fyziologie
  • praxe minimálně 10 let v oboru, z toho min. 3 roky v řídící funkci
  • pedagogická a publikační aktivita
  • organizační a řídící schopnosti
  • morální bezúhonnost
Pokračování na zdrojové stránce: https://www.osu.cz/pracovni-prilezitosti/?kdepr=0&prace=1199