Přednosta a souběžně akademický pracovník pro Pediatrickou kliniku

Ředitel Fakultní nemocnice Brno a děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity vyhlašuje výběrové řízení na pozici přednosty a souběžně na pracovní pozici akademického pracovníka pro níže uvedenou kliniku: Pediatrická klinika Předpoklady pro vyhlášenou pozici jsou:
  • VŠ vzdělání v oboru všeobecné lékařství nebo ekvivalentní vzdělání dosažené v zahraničí
  • způsobilost k samostatnému výkonu povolání lékaře v příslušném oboru dle § 5 zákona č. 95/2004Sb.
  • akademický titul Ph.D., vědecká hodnost CSc. nebo akademicko-vědecký titul Dr. vítán
  • splnění předpokladů dle zákona č. 451/1991 Sb.; nemusí dokládat osoby narozené po 01.12.1971
  • osobnostní a profesionální předpoklady pro řízení zdravotnického a akademického týmu kliniky
  • vědecká a publikační činnost v oboru
  • morální bezúhonnost
Pokračování na zdrojové stránce: https://www.muni.cz/o-univerzite/kariera-na-mu/volna-mista/44609