Odborný/ná asistent/ka na Ústav fyzikální chemie se zaměřením na membránové procesy

Děkan Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pozice na Fakultě chemicko-inženýrské:

• Odborný/ná asistent/ka na Ústav fyzikální chemie se zaměřením na membránové procesy  (částečný úvazek 0,15)

Požadavky: Ukončené VŠ vzdělání, vědecká hodnost Ph.D., pedagogická a vědecko-výzkumná činnost s publikačním výstupem v daném zaměření, znalost cizích jazyků, organizační a odborně-společenská činnost v oboru. Přihlášky: Přihlášky společně s životopisem, přehledem dosavadní pedagogické a vědecké činnosti včetně přehledu publikační činnosti a ověřenými doklady o nabytí akademických a akademicko- vědeckých titulů doručte nejpozději do 7. 3. 2019 na adresu: VŠCHT Praha, Personální odbor, Technická 3, 166 28  Praha 6 - Dejvice.