Akademický pracovník pro Ústav Molekulární biologie a radiobiologie

Děkan Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka pro Ústav Molekulární biologie a radiobiologie.
Požadavky:
  • ukončené magisterské vzdělání se zaměřením na chemii nebo molekulární biologii případně na příbuzný obor,
  • vědecká hodnost Ph.D. nebo ekvivalent v oboru Integrativní biologie nebo Molekulární a buněčná biologie případně příbuzném oboru,
  • nejméně pětiletá vědecko-výzkumná a pedagogická praxe na pozici post-doktoranda nebo ekvivalentní v jednom z výše uvedených oborů,
  • aktivní znalost AJ a schopnost vést v tomto jazyce výuku,
  • vědecko-výzkumná a publikační činnost v oblasti integrativní biologie, molekulární biologie nebo proteomiky rostlin,
  • hodnota h-indexu alespoň 10,
  • pracovní zkušenost z nejméně jedné dlouhodobé (min. 1 rok) stáže na zahraničním pracovišti.
Informace:
  • Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou.
  • Obecnými požadavky pro přijetí na pozici akademického pracovníka jsou předpoklady pro týmovou i samostatnou práci, komunikační schopnosti a zájem o pedagogickou a vědeckovýzkumnou práci na vysoké škole.
Pokračování na zdrojové stránce: http://mendelu.cz/30899n-ustav-molekularni-biologie-a-radiobiologie-akademicky-vedecko-vyzkumny-pracovnik-uvazek-1-0