Asistent/ka na Ústav fyziky a měřicí techniky (úvazek 0,1)

Děkanka Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pozice na Fakultě chemicko-inženýrské:

• Asistent/ka na Ústav fyziky a měřicí techniky (úvazek 0,1)

Požadavky: Ukončené VŠ vzdělání, pedagogická a vědecko-výzkumná činnost,  publikační činnost a znalost cizích jazyků. Přihlášky: Přihlášky společně s životopisem, přehledem dosavadní pedagogické a vědecké činnosti včetně přehledu publikační činnosti a ověřenými doklady o nabytí akademických a akademicko- vědeckých titulů doručte nejpozději do 28. 3. 2019 na adresu: VŠCHT Praha, Personální odbor, Technická 3, 166 28  Praha 6 - Dejvice.