Akademický pracovník vědy a výzkumu na projekt TA ČR Innovation Scorecard: Controllingový rámec inovačních projektů pro IT odvětví

Děkan Fakulty podnikatelské VUT v Brně vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice akademický pracovník vědy a výzkumu: 1 místa akademický pracovník védy a výzkumu na projekt TA ČR Innovation Scorecard: Controllingový rámec inovačních projektů pro IT odvětví (úvazek 0,4) Kvalifikační požadavky:
  • titul docent v příslušném oboru,
  • zkušenost s primárním výzkumem v oblasti měření a řízení inovační výkonnosti,
  • publikační výstupy v časopisech indexovaných v databázi Web of Science nebo Scopus, s citačním ohlasem,
  • aktivní znalost anglického jazyka, minimální úroveň B2,
  • zkušenost s recenzní činností v časopisech.
Předpokládaný nástup: 1. 4. 2019 Pokračování na zdrojové stránce: https://www.fbm.vutbr.cz/attachments/3434_Sdek-bizhub19022713070.pdf