Vedoucí katedry veřejné ekonomie

VÝBĚROVÉ  ŘÍZENÍ   Děkan Ekonomicko-správní fakulty MU vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa: Vedoucí(ho) Katedry veřejné ekonomie   Požadavky:
 • VŠ vzdělání, minimálně akademický titul Ph.D. nebo vědecká hodnost CSc.,
 • vítáno ukončené (příp. probíhající) habilitační nebo jmenovací řízení (doc./prof.),
 • aktivní publikační a pedagogická činnost,
 • zkušenosti s řízením kolektivu,
 • zkušenosti s organizací výuky a vedením, příp. řešením výzkumných projektů v daném oboru,
 • organizační a manažerské schopnosti,
 • zřetelně profilovaná osobnost v daném oboru,
 • morální bezúhonnost.
Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:
 • doklady o kvalifikaci (pokud uchazeč není v evidenci personálního oddělení fakulty),
 • podrobný profesní životopis včetně přehledu pedagogické, publikační a vědeckovýzkumné činnosti za posledních 5 let,
 • předložení koncepce odborných, pedagogických, organizačních a personálních záměrů pro řízení a rozvoj katedry.
Pokračování na zdrojové stránce: https://www.muni.cz/o-univerzite/kariera-na-mu/volna-mista/45049