Odborný asistent bez vědecké hodnosti Ústavu pro studium odborných předmětů a praktických dovedností – VŠ vzdělání v oboru se zaměřením na výuku anatomie a fyziologie pro zdravotnické nelékařské obory nebo v blízce příbuzném oboru

Děkan Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků s termínem nástupu od  01. 06. 2019: Odborný asistent bez vědecké hodnosti Ústavu pro studium odborných předmětů a praktických dovedností Počet obsazovaných míst: 1 Výše úvazku: 1,0 tj. 40 hodin týdně Požadavky:
  • VŠ vzdělání v oboru se zaměřením na výuku anatomie a fyziologie pro zdravotnické nelékařské obory nebo v blízce příbuzném oboru
  • alespoň zahájení studia doktorského studijního programu
  • praxe v oboru minimálně 3 roky
  • osobnostní a profesionální předpoklady pro pedagogickou a tvůrčí činnost
  • znalost anglického jazyka
  • zdravotní způsobilost
  •  bezúhonnost
Pokračování na zdrojové stránce: https://www.upol.cz/nc/zpravy/zprava/clanek/vyberove-rizeni-fzv-up-odborny-asistent-bez-vedecke-hodnosti/