Odborný/ná asistent/ka pro obor Anorganická technologie na Ústav anorganické technologie (1x úvazek 1,0 s nástupem od 1. 6. 2019 a 1x úvazek 0,5 s nástupem od 1. 7. 2019)

Děkan Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pozice na Fakultě chemické technologie:

• Odborný/ná asistent/ka pro obor Anorganická technologie na Ústav anorganické technologie (1x úvazek 1,0 s nástupem od 1. 6. 2019 a 1x úvazek 0,5 s nástupem od 1. 7. 2019)

Požadavky: Požadované kvalifikační předpoklady: Ukončené VŠ vzdělání v oboru, vědecká hodnost CSc., Dr. nebo Ph.D. v oboru Anorganická technologie, vědecko-výzkumná činnost, odpovídající aktivní publikační činnost v daném oboru, zkušenosti s řešením výzkumných projektů. Nástup:  1. 6. 2019 pro úvazek 1,0 1. 7. 2019 pro úvazek 0,2 Přihlášky: Přihlášky společně s životopisem, přehledem dosavadní pedagogické a vědecké činnosti včetně přehledu publikační činnosti a ověřenými doklady o nabytí akademických a akademicko- vědeckých titulů doručte nejpozději do 23. 4. 2019 na adresu: VŠCHT Praha, Personální odbor, Technická 3, 166 28  Praha 6 - Dejvice.